Wyjścia awaryjne

Displaying 1 - 25 of 25
Numer Opis Wyjasnienie
0 Zły od_fseek pliku. Nieudany odczyt linii....

Spakować dane - pliki indeksowe powinny zostać automatycznie naprawione. Jeżeli to nie pomaga, dzwonić do Symplex.

10 Program uszkodzony, konieczna reinstalacja.

Należy ponownie zainstalować program, gdyż obecna wersja jest uszkodzona i nie uruchomi się.

16 Problem z odczytem pliku DUZE_REK.KPR

Program nie może uzyskać dostępu do pliku DUZE_REK.KPR, w którym zapisane są informacje niezbędne do pracy. Spróbuj wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

20 Zbyt wiele otwartych plików

Warto przeczytać post na naszym forum o ustawianiu config.sys. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy tę sytuację zgłosić do Symplex, gdyż taki komunikat może być wynikiem błędu w progamie (nie zamykane pliki po wykonaniu operacji dyskowej)

22 Program nie mógł otworzyć jednego z plików z danymi.

Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

23 Program nie mógł zamknąć i zapisać jednego z plików z danymi.

Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

25 Błąd dyskowy podczas edycji rekordów w bazie danych.

Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

68 Nie można otworzyć istniejącego pliku

Sprawdź, czy podany plik nie ma atrybutu „tylko do odczytu” lub niewystarczające uprawnienia aktualnego użytkownika do pliku. Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

70 Funkcja checkfile – błąd zmiany bieżącej pozycji w kontrolowanym pliku

Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

71 Błąd zmiany rozmiaru pliku.

Przypuszczalnie brak miejsca na dysku! Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

72 błąd otwarcia pliku indeksowego w celu jego utworzenia. Nie moge otworzyc indeksow!

Problem z dostępem do pliku. Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

73 Błąd zapisu do pliku indeksowego!

Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

75 Funkcja 'zrob_malloc' - błąd alokacji pamięci na rekord

Sprawdzić pamięć programem memtest i ilość miejsca na dysku.

76 Zajęcie miejsca w pamięci na 0 pozycji

Program próbuje zająć miejsce w pamięci na 0 pozycji.
To może mieć miejsce w przypadku, gdy przetwarza dokument, w którym nie ma żadnych towarów. Potrzebne bardziej szczegółowe informacje, w którym miejscu programu to się pojawia, należy zgłosić do Symplexu.

90 Funkcja 'GetOffset' - błąd otwarcia pliku ZIP (w celu wypakowania z niego innego pliku)

W katalogu bazy danych, w podkatalogu ZIP znajduje się plik miesiąca. Jego nazwa składa się z przedrostka KPR i czterech cyfr, oznaczających miesiąc i rok:

KPRrrmm.ZIP

gdzie rr - dwie cyfry oznaczające rok

mm - dwie cyfry oznaczające miesiąc

Program nie mógł uzyskać dostępu do tego pliku. Plik miesiąca zawiera dane niezbędne do pracy programu. Aby móc nadal pracować w programie, należy wyjaśnić przyczyny problemów z dostępem do danych na dysku.  Więcej >>>

95 Nie rozpakowano zbioru z kopii. Funkcja 'GetOffset' - błąd wypakowania pliku z ZIP-a

Wygląda na to, że program nie mógł wypakować tabeli z bazy danych. Może to oznaczać, że nie masz wystarczających uprawnień do zapisu danych lub też po prostu skończyło się wolne miejsce na dysku. Warto też wykonać podstawową diagnostykę dysku, gdyż takie objawy mogą być spowodowane błędami logicznymi na dysku twardym. Więcej >>>

146 Problem z kontrolą czasową

Każdy z programów sieciowych zgłasza co określony czas do bazy, że wciąż jest dostępny. Powyższy błąd występuje, gdy to zgłoszenie nie dojdzie na czas. Możliwe przyczyny:

– zablokowanie pliku zegary.new (uprawnienia lub antywirus - Wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

- sprawdzić kabel i kartę sieciową

148 Baza w wersji sieciowej jest udostępniona z możliwością buforowania i opóźnionego zapisu, co oznacza, że dane nie synchronizują się natychmiast i mogą zaginąć.

Program wykrył, że dysk sieciowy jest źle udostępniony. Baza w wersji sieciowej jest udostępniona z możliwością buforowania i opóźnionego zapisu, co oznacza, że dane nie synchronizują się natychmiast i mogą zaginąć. Należy na serwerze poprawić opcje udostępnienia i wyłączyć buforowanie.

221 Błąd odczytu lub zapisu na pliku STALE\PAGE_ST.KPR lub PAGEY.KPR

Program nie może uzyskać dostępu do pliku STALE\PAGE_ST.KPR lub PAGEY.KPR, w którym zapisane są informacje niezbędne do pracy. Spróbuj wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

315 Nieprawidłowa operacja na pamięci operacyjnej

Zaktualizować program, poprawka w wersji 4692, 2 stycznia 2012.

400 Funkcja 'checkfile' - błąd odczytu nagłówka kontrolowanego pliku

Wystąpił problem z odczytem danych z dysku twardego. Być może doszło do uszkodzenia danych. Należy wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

401 Funkcja 'checkfile' - błąd odczytu nagłówka kontrolowanego pliku (analiza starego formatu)

Wystąpił problem z odczytem danych z dysku twardego. Być może doszło do uszkodzenia danych. Należy wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

402 Funkcja 'checkfile' - błąd zmiany rozmiaru pliku przy próbie naprawiania nagłówka, gdy w pliku według nagłówka jest mniej o 1 rekord

Należy wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

403 Funkcja 'checkfile' - błąd w trakcie powtórnej kontroli właściwego rozmiaru (gdy pierwsza kontrola wykryła nieprawidłowości)

Należy wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>

1778 Funkcja 'przeglad_otwarcie' - nieudana próba otwarcia pliku SPD (indeksowego do ZIP-a)

Należy wykonać podstawową diagnostykę dysku i bazy danych. Więcej >>>