Rejestracja programu

Rejestracja polega na dodaniu danych każdego nowego użytkownika do prowadzonej przez producenta oprogramowania ewidencji.

Jak dokonać rejestracji?

 

Nowa forma rejestracji opiera się na 11-cyfrowym numerze licencji. Podając ten numer możesz zarejestrować program online, wchodząc na poniższy link:

Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie symplex.eu/rejestracja >>>

 

Stare karty rejestracyjne

Klienci, którzy zakupili program przed wprowadzeniem nowego systemu, mogą zarejestrować się wypełniając kartę rejestracyjną i odsyłając ją do nas pocztą.

W tym przypadku w pudełku zakupionego programu, oprócz nośnika, licencji i instrukcji, znajduje się Karta Rejestracyjna Użytkownika.


Strona pierwsza karty rejestracyjnej


Strona druga karty rejestracyjnej

Należy wypełnić ją wymaganymi danymi i niezwłocznie odesłać pod wskazany adres producenta.

Co mi to daje?

Przywileje dla użytkownika programu płynące z faktu dokonania rejestracji są następujące:

  • prawo do korzystania z pomocy technicznej świadczonej przez firmę Symplex,
  • prawo do zakupu lub otrzymania aktualizacji posiadanego oprogramowania.
  • prawo do subskrypcji wiadomości nt. zmian w programie.