Skanowanie dysku w Windows XP

Przyczyną znacznej części awarii programu Small Business są problemy dyskowe. Uszkodzenia struktury plików, katalogów, błędne sektory mogą powodować uszkodzenia bazy danych, a czasami uniemożliwiają uruchomienie programu.

Systemy Windows XP/2000/NT wyposażone są w narzędzie do sprawdzania poprawności systemów plików i folderów - CHKDSK.

Aby go uruchomić należy wcisnąć przycisk: Start -> Uruchom i wpisać komendę: CHKDSK c: /f, gdzie c: jest literą dysku, który chcemy sprawdzić, a parametr /f wymusza naprawę znalezionych błędów.

Po uruchomieniu programu pojawia się okno z dodatkowymi pytaniami.
Na pierwsze z nich: Czy chcesz wymusić dezinstalację tego woluminu? należy odpowiedzieć NIE. Na drugie: Czy wolumin ten ma być sprawdzany przy następnym uruchomieniu komputera? odpowiadamy TAK.

W tym momencie należy ponownie uruchomić komputer, podczas którego program CHKDSK dokona sprawdzania jego powierzchni, usuwając napotkane uszkodzenia.