Bezpieczna praca terminalowa

Program Small Business umożliwia zdalne logowanie się użytkowników w sieci wykorzystującej protokół TCP-IP, czyli tzw. pracę terminalową. Najczęściej rozwiązanie takie wykorzystuje sieć Internet. Jak zaznaczono w opisie Pracy terminalowej w połączeniu terminal - nasłuch przesyłane Internetem informacje nie są kodowane, a więc widoczne dla internetowych podglądaczy (rys. poniżej).

Tradycyjne połączenie terminal - nasłuch 

Aby zapobiec podglądania komunikacji można wykorzystać tunel SSH (ang. Secure Shell). SSH szyfruje cały ruch sieciowy między klientem (terminal) a serwerem (nasłuch), skutecznie utrudniając podgląd zawartości transmisji (rys. poniżej).

Szyfrowane połączenie terminal - nasłuch 

Do zestawienia tunelu SSH niezbędny jest serwer SSH oraz klient SSH. Wykorzystać w tym celu można darmowy serwer SSH - OpenSSH (chttp://www.openssh.com) dystrybuowany z darmowym środowiskiem Linux'a dla Windows - pod nazwą Cygwin (www.cygwin.com). Jako klienta SSH można użyć bezpłatnego PuTTY (www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/), w którym tunelowanie dostępne jest od wersji 0.52.

Zalety rozwiązania

  • Bezpieczne połączenie między terminalem a nasłuchem;
  • Krótsze czasy odpowiedzi, ponieważ SSH dysponuje efektywną kompresją.


Wersje programów:
Cygwin release version 1.5.18-1;
PuTTY release 0.58;