Obsługa urządzeń fiskalnych poprzez sieć komputerową

Small Business umożliwia obsługę kas oraz drukarek fiskalnych podłączonych do dowolnego komputera w sieci komputerowej lub internecie (należy mieć na uwadze możliwe utrudnienia związane z powolną transmisją przez internet).
Zdalna obsługa umożliwia drukowanie paragonów, zaprogramowanie oraz odczytanie sprzedaży z kasy fiskalnej podłączonej do komputera, na którym uruchomiony jest jedynie rezydentny program: Comserwer.


Opis instalacji urządzenia przez sieć oraz program Comserwer zamieszczone są poniżej.

Etapy instalacji:

 

  • podłączyć kasę/drukarkę do komputera,
  • uruchomić na tym komputerze program Comserwer.exe (zaleca się umieścić skrót do programu w Autostarcie). O prawidłowo uruchomionym programie świadczy ikona widoczna na pasku systemowym.

 

  • w programie Small Business instalujemy właściwą kasę/drukarkę. W oknie: Ustawienia kasy określamy parametry (port oraz szybkość transmisji) właściwe dla komputera, do którego podłączona jest kasa/drukarka.

Zaznaczamy opcję: Kasa jest podłączona do innego komputera w sieci, a następnie podajemy nazwę lub adres IP tego komputera.

Po wykonaniu tych czynności można przystapić do pracy z kasą/drukarką podłączoną do innego komputera.


pobierz program: 
ComSerwer.exe - najnowsza wersja programu

ComSerwerSmart.exe - uproszczona wersja programu uruchamiana jako aplikacja

 

stare wersje:

ComSerwer.exe


Uwaga!

W przypadku systemu Windows 95, dla prawidłowej pracy COMSerwera wymagana jest aktualizacja WinSocket'a.
Aby tego dokonać należy uruchomić plik: W95ws2setup.exe (986 KB). Więcej informacji nt. w/w aktualizacji na stronie internetowej Microsoft.