Uruchamianie programu pod Wine w środowisku Linux

W związku z rosnącym zainteresowaniem środowiskiem Linux, zamieszczamy opis parametrów, które wspomagają uruchomienie programu pod Wine (programowy emulator Windows).

Uwaga! Poniższa opcja dostępna w programach od wersji 4.6.1523 (marzec 2004)

Dodatkowe parametry, z jakimi należy uruchamiać Small Business pod wine:

-Ln - pozwala na zmianę czcionki ekranowej (n=1,2,3).


-L1  

wybiera czcionkę UNICODE, Lucidatypewriter, powinna świetnie wyglądać i szybko działać. Standard polskich znaków w programie ma być ustawiony na Mazovia, a symbole graficzne wyłączone. Może się zdarzyć, że przy tej czcionce okno Small Businessu nie zmieści się na ekranie, można wtedy w pliku STANOWnn.ini (nn=01, 02, ..., 30 - najnowszy w katalogu) dopisać lub zmodyfikować następującą sekcję:

[USTAWIENIA]

CzcionkaZwyklegoEkranu_Kroj=Lucidatypewriter

CzcionkaZwyklegoEkranu_Linie=34

CzcionkaZwyklegoEkranu_Kolumny=100Parametry te, aczkolwiek nie działają zgodnie z oczekiwaniami (niedoskonałości wine), to jednak pozwalają dopasować wielkość znaków do potrzeb użytkownika.

-L2   wybiera czcionkę bitmapową, z obsługą wbudowaną w Small Business. Program wygląda idealnie tak samo jak pod Windows, lecz wyświetlanie jest nieco wolniejsze. Standard znaków powinien być ustawiony na Latin2, a ramki i symbole graficzne według upodobania.
-L3   podobnie jak -L2, lecz z buforowaniem wyjścia na ekran. Powinno działać wydajniej na szybszych komputerach.

-LP - wspomaganie drukowania. Przyglądając się wine można dojść do wniosku, że drukowanie nie jest jego mocną stroną. Small Business oprócz drukarek Windowsowych ma wbudowaną obsługę kilkunastu drukarek laserowych, atramentowych i igłowych - są one oznaczone jako tekstowe. Pod wine można korzystać wyłącznie z tych drukarek. Program należy ustawić tak, aby drukował do pliku (na dysk). Inny program (skrypt) pracujący w tle może sprawdzać co np., 2 sekundy obecność takiego pliku i w przypadku jego odnalezienia zmienić mu nazwę, przesłać go do kolejki wydruku a następnie go wykasować. Opcja -LP w Small Businessie powoduje, że plik o wskazanej nazwie pojawi się na dysku dopiero po zakończeniu operacji drukowania (a nie po jej rozpoczęciu).

Ponadto należy liczyć się z następującymi ograniczeniami:

  •   Praca wyłącznie w trybie emulacji konsoli.
  •   Brak możliwości uruchamiania zewnętrznych programów np. do inwentaryzatora, transmisji do kasy, importu dokumentów z RARa.
  •   Nie można używać COM DOS n (n=1, ..., 9). Najlepiej ustawić wine aby działał jako win2k lub winxp.
  •   Utrudnione używanie dyskietek (konieczność montowania i odmontowania).

Skrypty pomocne do drukowania spod Wine

 

Uwaga!
Zamieszczone skrypty są tylko przykładem. Należy je zmodyfikować do swoich potrzeb.

 

  • Skrypt druk - co 3 sekundy sprawdza obecność pliku WYDRUK.PRN i puszcza go do kolejki wydruków,
  • Skrypt small - uruchamia jednocześnie skrypt druk i program Small Business.

Po skopiowaniu plików do linuxa najlepiej usunąć rozszerzenie ".txt" i koniecznie trzeba nadać im flagę "executable" (uruchamialny).