Konfiguracja portu LPT1

Aby zapewnić prawidłową współpracę drukarek igłowych z programem Small Business zaleca się odpowiednio skonfigurować port LPT1 w komputerze.

W tym celu należy:

  • Uruchomić BIOS komputera,
  • Odnaleźć pozycję: Parallel Port Mode (lub podobną w zależności od typu BIOS-u),
  • Wybrać opcję: Normal lub SPP,
  • Wyjść z BIOS-u zapisując zmiany.