Konfiguracja komputera z Windowsem 9X/ME do drukowania na drukarce udostępnionej na komputerze z Windowsem XP lub 2000.

Opisane oprogramowanie jest darmowe i zostało pobrane ze strony www.kabelmax.de.

INSTALACJA

1. Na dysku C: zakładamy katalog LPR, następnie w katalogu LPR zakładamy katalog WYDRUKI.
2. Rozpakowujemy archiwum LPR.ZIP do katalogu LPR.
3. W menu Autostart tworzymy skrót do pliku C:\LPR\LPR.EXE, by przy każdym uruchomieniu Windows automatycznie pojawiały się zdalne porty drukarek.

KONFIGURACJA

1. Uruchomiamy program LPR.EXE (np. z menu Start -> Programy -> Autostart). Na pasku zadań obok zegarka pojawi się ikona drukarki. Klikamy tę ikonę dwukrotnie by skonfigurować porty do wydruku przez internet.
2. Wybieramy opcję File / Setup

3. Wpisujemy katalog, do którego będą przechwytywane wydruki do wysłania przez internet

4. Dodajemy porty:

5. Konfigurujemy port:

"Port Name (local)" - nazwa portu (lokalna), nazwa portu na naszym komputerze, który zostanie użyty do przechwycenia wydruku.
"Host" - adres komputera, do którego należy przesłać wydruk (na którym działa serwer wydruków LPD)
"Remote Port# (usually 515)" - numer zdalnego portu (zwykle 515) - pozostawiamy bez zmian
"Printer (remote queue)" - nazwa zdalnej kolejki wydruku (nazwa przez jaką udostępniona jest zdalna drukarka)

Pozostałe opcje pozostają bez zmian.

6. Konfiguracja portu w sterowniku drukarki:

W polu "Drukuj do portu" wybieramy tę samą nazwę, którą podaliśmy w polu "Port Name (local)" - pkt. 5