Zerowanie liczników w numeracji dokumentów.

W nowym roku trzeba zacząć numeracje dokumentów od początku. Program Small Business nie
resetuje automatycznie numerów dokumentów. Trzeba to zrobić „ręcznie” w następujący sposób.

 1. Miesiące->Instalacja, konfiguracja->Numeracja dokumentów


   
 2. Na pierwszej pozycji „Faktury krajowej” naciskamy ENTER i pojawi się poniższe okno  Tu w polu „Przepis” należy zmienić rok – jeśli rok istnieje. Przepis należy zmienić dla każdego typu dokumentu.
  Jeśli chcemy, aby rok w numeracji „przeskakiwał” zgodnie z zegarem naszego komputera musimy wymienić liczbowy zapis „2011” na symboliczny $R (rok zapisywany na czterech znakach w postaci „2011”) lub $K (rok zapisywany na dwóch znakach w postaci „11”) 
   
 3. Należy wyzerować wszystkie liczniki. W tym celu wracamy do głównego okna konfiguracji numeracji dokumentów i wybieramy klawisz „F4 Zeruj numerację”.