Lista długów na wydruku dokumentu sprzedaży

W programach udostępnionych od dnia 04.05.2009r. istnieje możliwość korzystania z funkcji, która umożliwia wykazywanie na wydruku dokumentu sprzedaży (faktura, paragon, dokument WZ), listy zadłużonych dokumentów tego kontrahenta, które uległy przeterminowaniu.


Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  1. Włączyć opcje pokazywania listy faktur: Miesiące → Instalacja, konfiguracja → Opcje do → Sprzedaży → F3 Opcje 3 → zaznaczyć opcję „Pokazuj na nowych fakturach informacje o zadłużonych dokumentach kontrahenta”.
  2. Następnie poprzez edytowanie wzoru wydruku ( patrz instrukcja obsługi dział „Dodatek” zakładka „Definiowanie wydruków”) w wybranym przez siebie wzorze wydruku faktury dodać np. w stopce dokumentu, pole, które znajduje się w grupie „pomocnicze pola uwag, liczb i dat”, element o nazwie „Uwagi0_50x10”.
    We wstawionym polu będzie wpisywany nr dokumentu, data i wartość zaległości.
    W polu tym umieszczane są informację o dziesięciu przeterminowanych dokumentach, w przypadku gdy istnieje więcej zadłużonych dokumentów dla tego kontrahenta, to w polu umieszczona zostanie informacja o dziewięciu fakturach a w dziesiątej linii pojawi się informacja iż istnieją kolejne zadłużone dokumenty których tu nie ujęto.