Tworzenie makra zapętlonego

Program Small Business posiada bardzo przydatną funkcję zapisywania sekwencji czynności jako makro. Pozwala to zautomatyzować często powtarzane, żmudne czynności.

Obsługa makr dostępna jest w każdej tabeli pod klawiszem: "`" (odwrócony apostrof pod ESC).

 

Aby zdefiniować makro należy:

  • przejść do miejsca w programie, w którym będzie nagrane makro,
  • nacisnąć klawisz: "`"(odwrócony apostrof pod ESC),
  • zaznaczyć na liście wolną pozycję i rozpocząć nagrywanie klawiszem: F4 Nagraj,
  • wykonać czynności, które mają być zapisane w postaci makra,
  • zakończyć nagrywanie
    • klawiszem: "`" (odwrócony apostrof pod ESC) lub
    • zapętlić wykonywanie nagranego makra wciskając kombinację klawiszy: Ctrl + Shift + Fn (n - pozycja na liście nagranych makr).