Forum - wysyła zamówienie do Forum

Opis

Wtyczka przydatna dla sklepów zobowiązanych do wysyłania danych w systemie Forum. Dzięki niej program generuje i wysyła dane w formacie akceptowanym przez w/w system.


Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Po wybraniu opcji: Miesiące -> Funkcje serwisowe - > Eksport Forum na ekranie pojawi się poniższe okienko:

 


Wybranie klawisza "F3 Magazyny" umożliwia zdefiniowanie listy magazynów i towarów.

 

 

Wybranie klawisza "F4 Konfig" umożliwia wprowadzanie danych identyfikacyjnych sklepu, regionu, właściciela.

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu wszytkich niezbędnych danych, pozostaje określenie w jaki sposób mają zostać przesłane do systemu Forum.

 

 


pobierz plik: forum.exe