Polbita - wysyłanie zamówień

Opis

Wtyczka przydatna dla drogerii działających w sieci dystrybucyjnej Polbita. Dzięki niej program generuje zamówienie w formacie akceptowanym przez system komputerowy Polbity. Zamówienie jest zapisywane w pliku, który może być przesłany do hurtowni za pośrednictwem internetu.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Po zdefiniowaniu zamówienia należy wcisnąć klawisz F9 aby podać parametry zamówienia:

 


Kolejnym krokiem jest określenie gdzie ma być przesłany plik z zamówieniem.

 


pobierz plik: polbita.exe