Subskrypcja - usuń

Proszę o usunięcie mojego adresu pocztowego (podanego poniżej) z listy wysyłkowej firmy Symplex. Rezygnuję niniejszym z subskrypcji wiadomości nt. programu Small Business.