Small Business - książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów - działanie modułu

  1. Automatyczne wypełnianie księgi podatkowej danymi zawartymi w programie, w dokumentach przychodowych (faktury, paragony, rachunki, korekty, noty obciążeniowe, różnice kursowe), zakupowych i kosztowych oraz z płac pracowników.
  2. Deklaracje i rejestry podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, Intrastat, naliczenie podatku dochodowego (na podstawie zasad ogólnych PIT-5, na zasadach podatku liniowego PIT-5L lub według ryczałtu).
  3. Prowadzenie i rozliczanie ryczałtów samochodowych.
  4. Spis i ewidencja środków trwałych z naliczeniem rat amortyzacji i planem amortyzacji.
  5. Możliwość wysłania deklaracji podatkowych przez e-Deklaracje, wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.