Kolektory danych CipherLab 8000/8001/8300 NOVITUS (oprogr. Inwentaryzator 2 - wersja 2.08)

Instrukcja konfiguracji z programem Small Business


Aby inwentaryzator działał z domyślnymi parametrami programu Small Business należy przeprowadzić konfigurację transmisji na kolektorze!


W menu głównym inwentaryzatora wybieramy 6.ustawienia:


1 Dokumenty
2 Inwentaryzacja
3 Przegląd pliku
4 Usuń plik
5 Komunikacja
6 DOKUMENTY
7 O programie


Następnie wybieramy 1. Transmisja. W kolejnym podmenu wybieramy:
3. Format Towary i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:


1 Ustaw. ręczne  
2 Pole Kod: 1
3 Pole J.m.: 4
4 Pole Ce/St: 3
5 Pole Nazwa 2
6 Dług. Naz.: 16
7 Separator: 44Wychodzimy klawiszem ESC i wybieramy z menu
4. Format Kontrah i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:


1 Pole ID k. 1
2 Długość ID: 10
3 Pole nazwa: 2
4 Dług. N.ID: 45
5 Separator: 44

Wychodzimy klawiszem ESC i wybieramy z menu
6. Format Dok.wyj i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:


1 Pole ID K.: 1
2 Pole Kod: 3
3 Pole Ilość: 4
4 Pole Ce/St: 0
5 Pole Naz.K: 0
6 Pole Naz.T: 0
7 Separator: 44


 

Następnie wciskamy na kolektorze klawisz  aby przejść do kolejnej strony ustawień i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:


1 Pole J.M.: 0
2 Pole Rodz.: 0
3 Pole Nr D.: 2
4 Pole Opis: 0
5 P.Opis.Dok: 0


 

Po ustawieniu tych parametrów oraz wgraniu do katalogu głównego programów do komunikacji (dlookup.exe i ir_read.exe) inwentaryzator powinien bez problemów komunikować się ze Small Business'em.