Bezpieczne usuwanie danych (dot. również kas fiskalnych)

Uwaga: Przed procedurą usuwania danych należy zawsze otworzyć nowy miesiąc. Zadbać również o to, żeby inne komputery pracujące w sieci były zamknięte.

Aby poprawnie usunąć towary w magazynie i kasie fiskalnej należy najpierw usunąć dokumenty i wszyskie zbędne dane z programu. Zalecamy aby robili to Państwo na przełomie roku (styczeń), po zakończonej inwentaryzacji rocznej. Wszystkie usunięte zapisy z miesiąca stycznia zapisane będą w miesiącu grudniu poprzedniego roku. Zawsze można wejść do poprzedniego miesiąca aby zrobić analizy i raporty roczne. Program sprawdza dane i pozostawi towary wraz z zapisami o stanach towarowych oraz kontrahentów z nierozliczonym saldem. 

Uwaga: Stany ujemne nie pozwalają na oczyszczenie kartoteki.

Na kasie fiskalnej po zakończonym dniu pracy należy odebrać sprzedaż i zrobic raport doboby w przeciwnym razie kasa może nie pozwolić na usunięcie towarów. Jeżeli nie usuniemy towarów w kasie pojawią sie problemy podczas programowania "Błąd x PLU".

Daną operację można wykonac równiez w ciągu roku gdy przepełni nam sie kasa wykorzystanymi kodami PLU.

 

Usuwanie danych znajduje się w menu: 

Miesiące > Funkcje serwisowe > Usuwanie danych > Usuń wszystkie dokumenty starsze od wskazanej daty DD.MM.RRRR.

Jeżeli mamy otwarty miesiąc styczeń to podpowie się prawidłowa data. Wtedy usuną się wszystkie wpisy w pustych kartotekach (czyli towarach o stanie zero). 

Zaznaczamy jak na obrazku:

- "dokumenty magazynowe"  

- "kasy i banki firmy"

- "kartoteki towarowe"

- "kartoteki kontrach. (firmy)"

- "kartoteki kontrach. (fizyczni)" 

- "pomiń test odpisania dokumentów" Po tej operacji korzystamy z funkcji serwisowej: 

Miesiące > Funkcje serwisowe > Towary z pustymi kartotekami (redukcja bazy).

Program znajdzie wszystkie towary możliwe do usunięcia i te nie używane od ostatniego dnia poprzedniego roku. Z pozycji tego raportu możemy usunąć zbędne towary zaznaczając "Ctrl+Insert" wszystkie możliwe, po czym "Delete" usuwamy zaznaczone. Baza się znacznie wyszczupli. 

 Kolejnym zadaniem jest usuwanie towarów w kasie fiskalnej:

Kasy > Redukcja bazy towarów w kasie > F4 pobierz z kasy 

po pobraniu towarów z kasy robimy 

F6 Analizę wg magazynu i F7 Usuń z kasy. Najlepiej zaznaczyć "Wszystkie towary" aby program usunął wszystkie towary po czym zaprogramować kasę wszystkimi towarami. Jeżeli używamy barkodów należy również zaznaczyć "Usuń takrze dodatkowe barkody"Jeżeli kasa fiskalna wymaga użycia indeksów PLU a w programie ustalone są numeratory na indeksy PLU to należy wejść w konfigurację numeracji towarów, w definiowanie numeratora i tylko zatwierdzić F12 aby numerator się przeliczył i pokazał wolne numery na indeksy PLU. 

Po usunięciu towarów z kasy i przeliczeniu numeratora należy ponownie zaprogramować kasę fiskalną wszystkimi towarami.

To najszybsze, niezawodne i najbezpieczniejsze rozwiązanie.