Wersja programu 5.1.4431.5870 - 31 sierpnia 2013

    wersja 5.1.4431.5870  - 31 sierpnia  2013   Księgowość 1. Eksport WF Kaper dla Windows - zmniejszono długość tworzonego rekordu do 711 bajtów, poprzednio było 712 bajtów.

 2. Eksport do Symfoni - dodano filtr pozwalający na eksport dokumentów tylko z ustalonego przez użytkownika rejestru księgowego.

Urządzenia fiskalne i inne 1. Nowe kasy fiskalne:


 • Dodano nowe Kasy fiskalne - Novitus-a: Mała/Nano/Lupo.
   


 1. Kasa fiskalna Datecs Eko - nazwy programowane w kasie były 20-znakowe - zmieniono na 30-znakowe. 

 2. W tabeli programowania kasy dodano rubrykę "skład", która potrzebna jest do programowania wag metkujących.

 3. Drukarka fiskalna Novitus Vivo/Delio/Quatro - w raporcie zmiany dodano wartość anulowanych paragonów i stornowanych pozycji.

Raporty 1. Rotacja towarów - Sprzedaż w poszczególne dni - w opcji wypełniania dodano możliwość traktowania dokumentów RW oraz MM wysylanych jako sprzedaż.

 2. W Menu Miesiące => Funkcje serwisowe => Wyszukiwanie w bazie uszkodzonych rekordów dodano możliwość przerwania kontroli lub wyłączenia pojawiających się komunikatów.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:   Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:            1. Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w cenach brutto .

  •  Poprzednio program wystawiał faktury zaliczkowe tylko w cenach netto. Obecnie jest to uzależnione od tego, w jakich cenach wystawiane są faktury sprzedaży.  

 2.  Przesunięcia wysyłane/otrzymane - dodano możliwość wyceny mm-ki z filii wg cen sprzedaży brutto.

 3. W magazynie wydłużono do 40 znaków rubrykę "nazwa skrócona do kasy fiskalnej".

 4. Sprzedaż – faktury krajowe - dodano możliwość wystawiania paragonów imiennych - klawisz Ctrl+7.

 5. Zwroty do paragonów - dodano nową obsługę płatności w zwrotach do paragonów (zapłacono, pozostało).  

 kklklksprzedaży:   Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:         


Inne: 1. Dystrybutory - dodano możliwość obsługi dystrybutorów 5-wężowych. Poprzednio obsługiwane były tylko dystrybutory 4-wężowe. 

 2.  W wersji Minikasa - dodano obsługę słownika towarów. 

 3. Alerty - email - dodano możliwość wpisania własnego tematu wysyłanej wiadomości.  

 4. Dodano nowy zakaz dostępu do pracy On-Line w kasach fiskalnych ....

Opcję tą można wyłączyć/wyłączyć w Menu Miesiące => Instalacja, konfiguracja => Hasła i konfiguracja => F4 Uprawnienia i zakazy => Kasy fiskalne 2 => Zakaz dostępu do pracy On-Line (53:0). 


Bistro 1. Identyfikacja telefoniczna - dodano opcję , która pokazuje w liście telefonów numery na które dzwoniono.

 2.  Raport zmiany - dodano opcję umożliwiającą odpisanie i produkcję po zakończeniu wydruku raportu. Na wydruku raportu umieszczono datę rozpoczęcia zmiany. 

 3. Funkcje menadżera - dodano możliwość odpisywania towarów z magazynu wraz z produkcją – klawisz F4 Aktualizuj stany magazynowe.

 4. Kuchnia - dodano opcję automatycznego wyjścia po 30 minutach i możliwość wyłączenia zegara w terminalu kuchennym ..

 5. Kuchnia - dodano możliwość autorestartu w konfiguracji terminala kuchennego.

   


 


 .... 


 


kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 lipca 2013