Wysyłanie upomnień z programu

W nowej wersji programu Small Business nasi użytkownicy mogą wysyłać upomnienia do nierzetelnych kontrahentów bezpośrednio z programu.

Aby sporządzić listę dłużników, należy wybrać opcję z menu:

Raporty->Kasa i windykacja->Lista zadłużonych firm

Po wybraniu funkcji F4-wypełnij mamy możliwość pokazania kontrahentów, którzy nie zapłacili za faktury w terminie.

Aby automatycznie rozesłać do nich powiadomienia o niezapłaconych dokumentach, należy skorzystać z opcji F10-wyślij upomnienia. Program wyświetli okienko z listą kontrahentów do zaznaczenia. Można w nim również uzupełnić adresy e-mail odbiorców. Jeżeli lista jest już gotowa, wybieramy F12-OK.

Kolejne okienko umożliwia szybką wysyłkę upomnień wg jednego z dziesięciu schematów. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji, musimy jeszcze wejść do opcji F11-edytuj, aby ustawić parametry skrzynki pocztowej. W przyszłości w tym miejscu będziemy mogli od razu wysyłać powiadomienia.

Po wejściu do edycji w kolejnych zakładkach możemy ustawić temat wiadomości, tekst i wygląd komunikatu. Aby móc wysyłać wiadomości, niezbędne jest również właściwa konfiguracja serwera smtp, który będzie rozsyłał pocztę elektroniczną:

 

Jak skonfigurować popularne skrzynki e-mail

Podajemy przykładową konfigurację darmowych skrzynek pocztowych, które współpracują z naszym programem:

 

GMAIL.COM

Twój E-mail: twoj_login@gmail.com

Serwer i port POP3 - nie ustawiamy

Serwer SMTP: smtp.gmail.com

Port: 587

Login: twoj_login@gmail.com

Hasło: twoje_haslo

Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK

Uwierzytelnianie poprzez AUTH PLAIN: NIE

Używaj połączenia szyfrowanego TLS: TAK (obowiązkowe)

UWAGA! Standardowo poczta Google nie umożliwia obsługi przez zewnętrzne aplikacje, więc mimo wpisania powyższych ustawień wysyłanie nie będzie możliwe. Aby to umożliwić, należy zaznaczyć opcję:
Konto Google->Bezpieczeństwo ->Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji-> WŁĄCZONE

https://support.google.com/accounts/answer/6010255

Możesz też skonfigurować Gmail w taki sposób, aby każda aplikacja pocztowa miała swoje hasło. W takim przypadku musisz wygenerować specjalne hasło dla programu Small Business. Więcej informacji tutaj:

https://support.google.com/accounts/answer/185833

 

POCZTA.WP.PL

Twój E-mail: twoj_login@wp.pl

Serwer i port POP3 - nie ustawiamy

Serwer SMTP: smtp.wp.pl

Port: 465

Login: twoj_login

Hasło: twoje_haslo

Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK

Uwierzytelnianie poprzez AUTH PLAIN: NIE

Używaj połączenia szyfrowanego TLS: TAK (zalecane, ale nieobowiązkowe)

Używaj połączenia szyfrowanego SSL dla pop3: TAK

 

POCZTA.O2.PL

Twój E-mail: twoj_login@o2.pl

Serwer i port POP3 - nie ustawiamy

Serwer SMTP: poczta.o2.pl

Port: 587

Login: twoj_login@o2.pl

Hasło: twoje_haslo

Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK

Uwierzytelnianie poprzez AUTH PLAIN: NIE

Używaj połączenia szyfrowanego TLS: TAK (zalecane, ale nieobowiązkowe)

 

Hosting NAZWA.PL

Twój E-mail: twoj_login@twojanazwa.nazwa.pl

Serwer i port POP3 - nie ustawiamy

Serwer SMTP: twojanazwa.nazwa.pl

Port: 587

Login: twoj_login@twojanazwa.nazwa.pl

Hasło: twoje_haslo

Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK

Uwierzytelnianie poprzez AUTH PLAIN: NIE

Używaj połączenia szyfrowanego TLS: TAK (zalecane, ale nieobowiązkowe)

 

 

INTERIA.PL, POCZTA.FM i inne na interia.pl
(np. nowak@interia.pl, joanna@poczta.fm, jan@kowalski.hub.pl)

Twój E-mail: twoj_adres_email

Serwer i port POP3 - nie ustawiamy

Serwer SMTP: poczta.interia.pl

Port: 587

Login: twoj_adres_email

Hasło: twoje_haslo

Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK

Uwierzytelnianie poprzez AUTH PLAIN: NIE

Używaj połączenia szyfrowanego TLS: TAK