Jednorazowa produkcja czyli kompletacja w PW i dokumencie sprzedaży

Stosując produkcję w programie czasem robimy to cyklicznie a czasem tylko jeden raz. Aby ułatwić tworzenie jednorazowej produkcji umożliwiliśmy tworzenie dokumentu Przychodu Wewnętrznego PW z zastosowaniem funkcji kompletacji.

Aby użyć kompletacji należy dla towaru, który ma być efektem produkcji (kompletem) ustawić opcję w magazynie "N - towar z kompletacją".

W rejestrze Przychodów wewnętrznych PW należy stworzyć nowy dokument a następnie pobrać do niego towar z magazynu, który jest kompletem. Program automatycznie stworzy dokument Rozchodu wewnętrznego RW, do którego nas przeniesie i umożliwi w ten sposób pobranie wszystkich składników kompletu.
Z dokumentu PW można wrócić do dokumentu RW przez klawisz Ctrl-1 Kompletacja.

Program przeliczy wartość składników w cenach zakupu z RW i przepisze ją do wartości kosztu wytworzenia netto towaru, który jest kompletem, do PW.
W ten sposób uzyskujemy szybką jednorazową produkcję kompletu.

W przypadku jednorazowej sprzedaży całości wytworzonego kompletu można zastosować funkcję kompletacji bezpośrednio w dokumencie sprzedaży.
Po stworzeniu nowego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon, WZ itp) należy pobrać z magazynu towar, który jest kompletem i wtedy program postąpi dokładnie tak samo jak przy tworzeniu kompletu w PW.
Istnieje również możliwość umieszczenia na dokumencie wpisu ręcznego, do którego stworzymy kompletację. Opcja będzie przydatna jeśli nie chcemy aby dana pozycja znajdowała się na magazynie ale w jej skład wchodzą inne nasze towary (usługi budowlane, usługi gastronomiczne z opisem ogólnym itp.)  W takim przypadku po dodaniu wpisu ręcznego przez opcje Ctrl-N wciskamy klawisz Ctrl-1 Kompletacja i program tworzy dokument RW.

W obydwu przypadkach program zliczy wartość towarów z RW w cenach zakupu i wstawi ją jako wartość w cenach zakupu podawaną przy liczeniu zysku z dokumentu (F-4 Opis \ F-4 Zysk).
W ten sposób uzyskujemy szybką produkcję podczas sprzedaży.