Stornowane pozycje - raportowanie

Pracując w opcji Wystaw i w Panelu dotykowym zdarzają się sytuację kiedy np. pozycja została dwa razy nabita i trzeba to wystornować. Wychodząc na przeciw potrzebom użytkowników dodaliśmy do obu tych opcji sprzedaży możliwość usuwania lub pozostawiania na paragonie takich stornowanych pozycji aby później można było w odpowiednim raporcie uzyskać informację o takich zdarzeniach.

W opcjach programu w Miesiące \ Instalacja, konfiguracja \ Opcje \  Sprzedaż dodano funkcję, której zaznaczenie powoduje że program nie usuwa pustych pozycji z powstałych dokumentów podczas ich zatwierdzania: 

  Następnym etapem ustawień są możliwości jakie mamy dostępne w Konfiguracji opcji Wystaw:

Do wyboru mamy tutaj cztery możliwości:

W Panelu dotykowym również w Konfiguracji dodano opcję:

a do wyboru mamy: "Usuwaj z listy" oraz "Pozostaw".

Jeśli ustawimy program tak, aby pozostawiał stornowane pozycje, to możemy uzyskać informację o takich pozycjach w Raportach \ Wyciągi \ Sprzedaż wyciąg z dokumentów lub na samodzielnym stanowisku pos w Inne \ Ewidencje VAT \ Sprzedaż wyciąg z dokumentów. Podczas wypełniania tego raportu należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiednich ustawień pod klawiszem F11 Zaawansowane.