Bistro - Terminal kuchenny na www

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów pracujących w gastronomii, zwłaszcza gdy istnieje konieczność szybkiej obsługi klientów, stworzyliśmy opcję Terminala kuchennego na stronę www. Jest to możliwość wysyłania zamówień do terminala kuchennego dostępnego na stronie www oraz pokazywania przez stronę www informacji o numerach zamówień czekających na realizację i już zrealizowanych, czekających na odbiór. Ogromną zaletą terminala www jest to, że można go uruchomić na urządzeniu z Windowsem, Linuxem, Androidem, a nawet na Smart tv z przeglądarką www.

Aby skorzystać z opcji należy ją skonfigurować w Bistro \ Konfiguracja \ Konfiguracja terminala kuchennego i powiadamiacza. Należy tu zaznaczyć opcję "Wysyłaj pozycje do terminala kuchennego" a jako sposób prezentacji wybrać "Przeglądarka WWW".

Pod klawiszem "F3 Właściwości" znajdują się domyślnie wprowadzone już ustawienia jakie można zastosować przy wykorzystaniu naszego serwera. W polu Id firmy powinien być wpisany unikalny numer. Będzie tam domyślnie wpisany nr NIP firmy użytkownika programu.

Należy skorzystać z opcji "F10 Stwórz bazę danych na ..." aby program pobrał i zainstalował sterownik (konektor) ODBC do MySQL a następnie przerwać opcję. 

Można również pobrać sterownik bezpośrednio z naszej strony:

http://symplex.eu/mysql

 

                 

W opcji można też stworzyć własną bazę danych na serwerze mySQL.

Następnie, należy ustawić opcje transmisji terminala kuchennego gdyż jest on traktowany jako wirtualna drukarka kuchenna.
Bistro \ Konfiguracja \ Konfiguracja drukarek kuchennych \ zakładka Ogólne \ Typ urządzenia: Dowolne (bez kodów sterujących). W zakładce Ustawienia \ sposób komunikacji z drukarką: bez wysyłania do drukarki - tylko panel dotykowy w kuchni. W definiowaniu produktów w Bistro należy zaznaczyć produktom tą drukarkę, która została zdefiniowana jako terminal kuchenny na www.

Terminal kuchenny na stronie jest dostępny pod adresem http://symplex.eu/kuchnia  Na stronie logowania należy podać Id firmy zgodne z tym, co zostało skonfigurowane w programie.
Terminal można wywołać bezpośrednio z menu Bistro \ Kuchnia i wtedy przeglądarka otworzy się sama.

Od tego momentu na stronie będą widoczne zamówienia wysyłane do kuchni. Panel odświeża się automatycznie. Kucharz może korzystać z przycisku "Pokaż wszystkie" albo "Nowe", żeby zobaczyć aktualne zamówienia. Po wykonaniu zamówienia może zmienić jego status na "Gotowe".  

 


Po wciśnięciu przycisku "Panel zamówień" otwiera się nowe okno, na którym dla klientów prezentowane są aktualne zamówienia w przygotowaniu i zamówienia gotowe do odebrania przez klientów.
Taki panel można umieścić w miejscu widocznym dla klientów, aby wiedzieli, czy mogą się już zgłosić po swoje zamówienie.
Powiadamiacz można wywołać bezpośrednio z menu Bistro \ Przywoływacz dla klientów i wtedy przeglądarka otworzy się sama.   


Preferowane przeglądarki to Mozilla Firefox lub Chrome. Panel można uruchomić w trybie pełnoekranowym (bez paska na górze okna). W Mozilla Firefox służy do tego klawisz F11.