Jednolity plik kontrolny

JPGJednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla podatników od 2017.

Ministerstwo Finansów, wzorując się na rozwiązaniach dostępnych w innych krajach UE, wprowadza mechanizm pozwalający na wysyłanie danych do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej. Dane są przesyłane na specjalnie przygotowany serwer. Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym automatycznie przez program Small Business. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych za wybrany okres. Obowiązkowo co miesiąc wysyłany ma być plik ewidencji VAT. Nieobowiązkowo (na żądanie urzędu) pozostałe dane (księgi, dokumenty, wyciągi bankowe, itp).

Co zawiera Jednolity Plik Kontrolny (obowiązkowy).

Wraz z deklaracją VAT program generuje ewidencje VAT_JPK. Taką ewidencję należy wysłać do dnia 25. dnia kolejnego miesiąca, czyli do dnia złożenia deklaracji VAT. Najlepiej w tym wypadku zrobić to jednocześnie z wysyłką e-deklarcji VAT-7.

Jakie pliki JPK generuje program.

Pliki w formacie JPK można generować z:

  1. ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (Raporty / Deklaracja VAT-7 / JPK) - obowiązkowy co miesiąc,
  2. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Tabele / Kasięga podatkowa / Bieżący miesiąc / F10 JPK) - na  żądanie.
  3. ewidencji ryczałtu (Tabele/ Ewidencja ryczałtu / Bieżący miesiąc /F10 JPK). - na żądanie.
  4. modułu finansowo-księgowego. (Tabele / Księga handlowa/ JPK) - na żądanie.

Po wysłaniu plik jest zapisywany w menu Tabele / JPK.

 

 

Obowiązek przekazywania JPK

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów kontroli skarbowej będzie z czasem obejmował kolejnych podatników::

  1. 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  2. 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  3. 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Podatnicy objęci tym obowiązkiem będą także musieli przekazywać ewidencje zakupu i sprzedaży VAT co miesiąc, bez dodatkowego wezwania.

 

Moduł do wysyłki plików JPK

Pliki JPK będą mogli wysyłać ci użytkownicy programu Small Business, którzy zakupią moduł do tworzenia Jednolitych Plików Kontrolnych. Cena tego modułu to 200 zł netto.

 

Jak wysyłać pliki JPK z programu

Wysyłanie i generowanie plików JPK jest bardzo proste. Po zainstalowaniu wersji obsługującej nowy moduł, możliwość wysyłania JPK pojawi się w tym samym menu, co deklaracja VAT-7.

 

Funkcja "Wypełnij" wypełnia zarówno deklarację, jak i ewidencję do celów JPK.

Po wejściu do opcji "JPK ewidencja sprzedaży i zakupów" mamy możliwość wysłania pliku za pomocą funkcji "F10 Wyślij plik".

 

Mamy dwie możliwości wysyłki:

- URZĘDOWO - program wysyła plik do Ministerstwa Finansów

- TESTOWO - mamy możliwość weryfikacji poprawności dokumentu, bez żadnych konsekwencji podatkowych, plik zostanie przygotowany i wysłany w postaci testowej.

 

Dodatkowo program weryfikuje, czy wartość dokumentów wg pliku JPK jest zgodna z danymi zadeklarowanymi w deklaracji VAT.

 

Wysyłka pliku wymaga podpisu kwalifikowanego. Taki podpis należy zakupić. Lista firm sprzedających takie podpisy znajduje się na stronie; www.nccert.pl

Podpis znajduje się zwykle na karcie (podobnej do karty SIM telefonu) umieszczonej w czytniku przypominającym pendrive.

Czytnik z kartą musi być podłączony do komputera, a sterowniki tego czytnika muszą być zainstalowane w systemie, abyśmy mogli podpisywać dokumenty wysyłane do urzędu.

Podczas wysyłania dokumentu pojawia się monit informujący o wybranym certyfikacie. W każdej chwili możemy go zmienić na inny, korzystając z funkcji "F5 - zmień".

 

Wysłane pliki JPK są przechowywane w tabeli dostępnej w menu Tabele->JPK

 

Po wejściu do tej tabeli mamy możliwość sprawdzenia zawartości wysłanych plików, a także pobrania UPO.

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jest cyfrową pieczątką, potwierdzającą przyjęcie przez urząd wysyłanego przez nas dokumentu.

Aby mieć pewność, że plik został przyjęty i jest prawidłowy, powinniśmy po wysłaniu pliku JPK pobrać UPO. Mamy w tej tabeli możliwość wydrukowania takiego potwierdzenia.