Kroki w celu JPK

Kroki potrzebne do wysyłania JPK:

  1. Zaktualizowanie programu i dokupieniu modułu JPK.

  2. Utworzenie profilu zaufanego.

  3. Przygotowanie profilu zaufanego do podpisywania w programie.


Krok 1: Zaktualizowanie programu i dokupieniu modułu JPK.

Wysyłanie plików JPK możliwe jest w programach Small Business wyprodukowanych od 2016 roku. Należy zaktualizować program do najnowszej wersji oraz dokupić moduł JPK i ewentualnie JPK+.

(Moduł JPK umożliwia wysyłanie obowiązkowych plików JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Moduł JPK+ jest rozszerzeniem podstawowego modułu JPK i umożliwia dodatkowo wysyłanie nieobowiązkowych plików JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_KR, JPK_MAG oraz JPK_FA).

Krok 2: Utworzenie profilu zaufanego.

Profil zaufany jest potrzebny do wysłania plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów. Jest to bezpłatny sposób autoryzowania tożsamości dostarczany przez Ministerstwo Cyfryzacji.
(Zamiast profilu zaufanego można zastosować podpis kwalifikowany, jednak w takim wypadku należy liczyć się z dodatkowym kosztem zakupu takiego podpisu).

Profil zaufany można otrzymać:

  1. W internecie (jest to najwygodniejszy i najszybszym sposób na otrzymanie profilu zaufanego - bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się na stronie swojego konta bankowego i zwykle wejść w zakładkę e-Urząd / Założenie profilu zaufanego).

lub  udając się z dowodem osobistym do:

  1. Urzędu Skarbowego,
  2. Starostwa Powiatowego,
  3. Urzędu Miasta lub Gminy,
  4. ZUS

 

Banki, w których możliwe jest otrzymanie profilu zaufanego po zalogowaniu do konta internetowego:

 

 

Krok 3: Przygotowanie profilu zaufanego do podpisywania w programie.

 

Instrukcja przygotowania profilu zaufanego do podpisywania w programie w formacie PDF.