Jak wysyłać pliki JPK z programu

Jak wysyłać pliki JPK z programu

Wysyłanie i generowanie plików JPK jest bardzo proste. Po zainstalowaniu wersji obsługującej nowy moduł, możliwość wysyłania JPK pojawi się w tym samym menu, co deklaracja VAT-7.

 

Funkcja "Wypełnij" wypełnia zarówno deklarację, jak i ewidencję do celów JPK.

Po wejściu do opcji "JPK ewidencja sprzedaży i zakupów" mamy możliwość wysłania pliku za pomocą funkcji "F10 Wyślij plik".

 

Mamy dwie możliwości wysyłki:

- URZĘDOWO - program wysyła plik do Ministerstwa Finansów

- TESTOWO - mamy możliwość weryfikacji poprawności dokumentu, bez żadnych konsekwencji podatkowych, plik zostanie przygotowany i wysłany w postaci testowej.

 

Dodatkowo program weryfikuje, czy wartość dokumentów wg pliku JPK jest zgodna z danymi zadeklarowanymi w deklaracji VAT.

 

Wysyłka pliku wymaga profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Opis pozyskania takiego profilu został opisany tutaj.

(Jeżeli jednak chcemy podpisywać podpisem kwalifikowanym to taki podpis należy zakupić. Lista firm sprzedających takie podpisy znajduje się na stronie; www.nccert.pl. Podpis znajduje się zwykle na karcie (podobnej do karty SIM telefonu) umieszczonej w czytniku przypominającym pendrive. Czytnik z kartą musi być podłączony do komputera, a sterowniki tego czytnika muszą być zainstalowane w systemie, abyśmy mogli podpisywać dokumenty wysyłane do urzędu. Jest to więc bardziej skomplikowane niż zastosowanie bezpłatnego profilu zaufanego.)

 

Podczas wysyłania dokumentu pojawia się monit informujący o sposobie autoryzacji.

Po wyborze autoryzacji przez profil zaufany zostaniemy poproszeni o podanie loginu/emaila do naszego profilu zaufanego:

Po potwirdzeniu danych program rozpocznie podpisywanie profilem zaufanym. Zostaniemy poproszeni o wpisanie SMS-a z kodem autoryzacyjnym:

 

Po wpisaniu poprawnego kodu program wyśle plik na serwer Ministerstwa Finansów, a informacje o wysyłce umieści w tabeli wysyłek JPK.

Wysłane pliki JPK są przechowywane w tabeli dostępnej w menu Tabele->JPK

 

Po wejściu do tej tabeli mamy możliwość sprawdzenia zawartości wysłanych plików, a także pobrania UPO.

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jest cyfrową pieczątką, potwierdzającą przyjęcie przez urząd wysyłanego przez nas dokumentu.

Aby mieć pewność, że plik został przyjęty i jest prawidłowy, powinniśmy po wysłaniu pliku JPK pobrać UPO. Mamy w tej tabeli możliwość wydrukowania takiego potwierdzenia.