Doładowania telefoniczne

Program obsługuje kilka różnych rozwiązań umożliwiających sprzedaż doładowań telefonicznych. Niektóre z rozwiązań wymagają terminala płatniczego z odpowiednią aplikacją.

Aby skonfigurować obsługę doładowań należy przejść w menu do:
Miesiące -> inne urządzenia -> Terminal -> Doładowania telefonów

 

Do wyboru mamy kilka rozwiązań:

  1. Hilltech - to rozwiązanie nie wymaga dodatkowo terminala, jednak wymaga połączenia z siecią Internet. Doładowania rejestrowane są na stronie operatora.
  2. Polskie ePłatności - rozwiązanie wymagające terminala płatniczego z wgraną odpowiednią aplikacją. Wszystkie operacje (w tym wydruk telekodu) odbywają się na terminalu płatniczym.
  3. BillBird - to rozwiązanie nie wymaga dodatkowo terminala, jednak wymaga połączenie z siecią Internet. Doładowania rejestrowane są na stronie operatora, natomiast wydruki telekodu odbywają się na podpiętej do komputera drukarce fiskalnej (wykorzystywane są formatki niefiskalne, więc urządzenie musi umieć takie drukować). Szczegóły...
  4. Polskie ePłatności - rozwiązanie wymaga PinPada z uruchomioną aplikacją eVoucher. Jednocześnie niezbędne jest połączenie z siecią Internet. Doładowania rejestrowane są na stronie operatora. Wydruki telekodu odbywają się na podpiętej do komputera drukarce fiskalnej (wykorzystywane są formatki niefiskalne, więc urządzenie musi umieć takie drukować). Szczegóły...
  5. Test - opcja serwisowa.

W oknie tym oprócz wybrania operatora doładowań telefonicznych bardzo ważne jest również zaznaczenie, które towary program ma traktować jako doładowania telefoniczne. Warto je zgrupować w jednej grupie towarowej np. "Doładowania" i tą gupę tu wybrać. Jeśli program zauważy, że do dokumentu został pobrany towar z wybranej grupy rozpocznie dla niego procedurę obsługi doładowania. UWAGA: obsługa doładowań odbywa się tylko w opcji "Wystaw" oraz w "Panelu dotykowym". Wystawiając dokumenty bezpośrednio z tabeli np. paragonów nie ma obsługi doładowań.