Problem z Harmonogramem Small Business

Dotyczy wersji programu do 5.xx.xx.10025  (wyprodukowane do 04.01.2019).

 

Informujemy, że wykryliśmy problem z działaniem Harmonogramu Smalll Business.

Problem polega na tym, że od dnia 01.01.2019 zadania w harmonogramie przestały być wykonywane.

Aby przywrócić poprawne działanie harmonogramu należy wykonać aktualizację oprogramowania.

Użytkownicy którym nie przysługuje prawo do bezpłatnej aktualizacji mogą naprawić Small Business za pomocą tego programu naprawczego.