Obowiązek podzielonej płatności

Od dnia 04.11.2019r. - poniedziałek, udostępniliśmy program, który automatycznie wykrywa obowiązek umieszczenia na fakturze napisu "mechanizm podzielonej płatności".

Dotychczas, dla towarów z odwrotnym obciążeniem stosowany był znacznik w magazynie "M towar sprzedawany z odwrotnym obciążeniem". Ten sam znacznik, po aktualizacji zmienia opis na "M towar wymaga mechanizmu podzielonej płatności"

Po pobraniu towaru z takim znacznikiem, do dokumentu sprzedaży, program nie zmieni już stawki vat, pozostawiając taką stawkę VAT sprzedaży jaka jest w magazynie. Podczas wydruku dokumentu program sprawdzi jego wartość i jeśli będzie równa lub większa 15 000zł to w nagłówku doda opis "mechanizm podzielonej płatności".

Jeśli nie używamy magazynów, to dokument z wpisem ręcznym również może tworzyć odpowiedni napis na dokumencie sprzedaży. Na oknie wpisu ręcznego należy zaznaczyć opcję "F8 towar wymaga mechanizmu podzielonej płatności"

W spisie dokumentów widać oznaczenie dokumentów zawierających towary wymagające zastosowania mechanizmu podzielonej płatności: