Oznaczanie GTU dla towarów

W związku z planowanym wejściem, od 01 lipca 2020 r. (zmieniono na 01 października 2020 r.), nowego formatu pliku JPK_V7M lub JPK_V7K , a szczególnie z planowanym oznaczaniem pozycji GTU dla towarów program został odpowiednio zmodytfikowany. Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Takimi danymi mogą być właśnie oznaczenia GTU towaru lub usługi, wymagane w pliku JPK.

Choć kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13) i nie mają zastosowania do nabyć, to jednak już na etapie nabycia możemy przydzielić poszczególnym towarom kody GTU, np.:


Rys.1. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio na dokumencie dostawy (faktura zakupu, PZ, PW)

 

Oczywiście oznaczanie towarów można również przeprowadzić bezpośrednio w magazynie:


Rys.2. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio w magazynie.