BistroMo

Dodaliśmy nowy sposób komunikacji aplikacji mobilnej Bistromo z Bistro.

Nowy sposób komunikacji oparty jest na autorskim protokole TCP i nie wymaga dodatkowego oprogramowania na komputerze po stronie Bistro - np. serwer ftp.

Powyższa funkcjonalność dostępna jest:

- w programie Small Business Bistro od dnia 05-10-2022 (wersje od 13563);

- w aplikacji mobilnej Bistromo od dnia 05-10-2022 (wersje od 4.41);