Zmiany w programie 01-31.10.2023 - wersja 5.23.1031.14618

  


 Zmiany w programie od 01-31.10.2023 - wersja 5.23.1031.14618 Nowości                                                  

 1. KSeF - Dodano. Dostępna nowa wersja z modułem KSeF (od rewizji 14553). Każdy może pobrać wersję demonstracyjną i testować KSeF. Moduł w wersji testowej ma ograniczenia, ale podstawowa funkcjonalność jest zachowana i pozwala na przygotowanie się do wdrożenia KSeF we własnej firmie. Ograniczenie czasowe działania KSeF DEMO to 1.03.2024r.

Księgowość

 1. Księga handlowa -  Rachunek zysków i strat - Dodano możliwość edytowania pola z rokiem poprzednim na chwilę wydruku.

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Dodano rejestr faktur zaliczkowych. Faktury są eksportowane przy włączonej opcji eksportu faktur sprzedaży.
 2. Eksport, import danych - Eksport JPK_FA - Dodano rejestr faktur zaliczkowych. Poprzednio faktury zaliczkowe były eksportowane, ale tylko z rejestru faktur krajowych i eksportowych. Teraz także z rejestru, gdzie są tylko faktury zaliczkowe, czyli rej. faktur zaliczkowych.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa samoobsługowa - Integracja z SCO ELZAB - Podpięto Mplatform RAD3.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - Dodano podgałąź do menu: Tabele - Sprzedaż - KSeF:
  - wyślij dokumenty do KSeF - zbiorcza wysyłka dokumentów do KSeF;
  - pobierz potwierdzenia dokumentów KSeF - zbiorcze pobranie nr KSeF dla wysłanych wcześniej dokumentów.
 2. Sprzedaż - Dokumenty sprzedaży - Paragon z NIP - Dodano kontrolę poprawności NIP po wpisaniu, z poziomu tabeli sprzedaży oraz ze środka dokumentu sprzedaży - F4 Opis.
 3. Sprzedaż - Korekty - Dodano. Podczas ręcznego wystawiania korekty sprzedaży dodano możliwość uzupełnienia danych dokumentu korygowanego (numer, data, nr Ksef).
 4. Zakup - Dokumenty zakupu - Dodano nowe okno pobierania towarów w korektach zakupu.
 5. KSeF (wersja Demo) - Własne pola definiowalne - Dodano nowe pola, które mogą być wysłane w linii pozycji faktury (Indeks, Podatek cukrowy, PKWiU, Mnożnik barkodu).

Raporty

 1. Raporty - Analiza dla szefa - Kiedy i co sprzedano/Analizy danych z faktur zakupu - Dodano rubrykę 'Kategorie Kontrahenta'.
 2. Raporty - Dodano kategorię kontrahenta w oknie raportów: wyciąg z dokumentów sprzedaży; wyciąg z dokumentów zakupu; analizy dla szefa - kiedy i co sprzedano; analizy dla szefa - analizy danych z faktur zakupu.
 3. Raporty - Kasa i windykacja - Lista zadłużonych firm - Dodano sumowanie rubryk w tabeli Netto/Vat/Brutto.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (0:29) 'Zakazy ogólne - Zakaz edycji wyglądu etykiet towarowych'.
 2. Promocje, karty i cenniki - Karty rabatowe/lojalnościowe - Dodano możliwość wydrukowania kopii z drukarki fiskalnej podczas doładowania karty gotówką lub kartą płatniczą (pada pytanie o kopię).
 3. Kontrahenci - GUS - Dane firmy - Dodano możliwość pobrania danych adresowych z GUS w dialogu danych firmy.
 4. RW, PW, Produkcja - rozbiórka. Dodano do komunikatu 'Nie odnaleziono jednej z receptur' nazwę tej receptury. Komunikat pojawia się jeśli jakiejś receptury nie ma w rejestrze receptur, a jest użyta w innej recepturze. Chodzi o poniższe miejsca w programie:
  - podczas pobierania produktu do PW z opcją produkcja;
  - podczas pobierania produktu do RW z opcją rozbiórka;
  - podczas odświeżania receptur.
 5. Harmonogram zadań - Dodano dwa nowe zadania do harmonogramu:
  - KSeF - wyślij dokumenty;
  - KSeF - pobierz potwierdzenia dokumentów.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 września 2023