Matryca VAT kwiecień 2024 (0% -> 5%)

Zmiana stawek VAT w kwietniu 2024r.

 

Operacje, które należy wykonać przed zmianą stawek VAT:

- Zatwierdzić niezatwierdzone dokumenty - szczególnie dokumenty zakupu (Miesiące -> Funkcje serwisowe -> Dokumenty, które należy zatwierdzić).
- Sprawdzić, czy wszystkie zaległe dokumenty zostały wprowadzone.
- Odczytać i zatwierdzić sprzedaż z kas fiskalnych.
- Spakować i zarchiwizować dane.

(Poprzedzające zmianę czynności powinny zostać wykonane, ale nie jest to niezbędne).

Operacje, które należy wykonać po zmianie stawek VAT:

- Zaprogramować kasy
- Zrestartować samodzielne stanowiska POS
- Wysłać magazyny na filie POS.

 

Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwala na natychmiastową, zbiorczą zmianę stawek VAT na wszystkie towary w wybranym magazynie.

 

Wywołanie opcji przez naciśnięcie Alt-F12 w magazynie:

Uwaga: Program wszystkim towarom ze stawką 0% zmieni stawkę na 5%.

Zaznaczenie opcji F7 'Ceny brutto zostaną zmienione' spowodują zwiększenie naszych cen sprzedaży (aktualizacja ceny).

 

Można przygotować magazyn wcześniej do zmiany stawki VAT, a samej zmiany dokonać 1 kwietnia 2024r. przed rozpoczęciem sprzedaży,

Skorzystaj z instrukcji Przygotowanie magazynu

 

Aby skorzystać z harmonogramu przy zmianie stawki VAT kliknij w link Zmiana stawek VAT za pomocą harmonogramu

 

Po operacji zmiany stawki VAT warto wykonać funkcję zaokrąglania cen (wykorzystujemy w tym celu funkcję Ctrl-E Podwyżka w tabeli magazynu, ale bez wpisanych narzutów - program wtedy zaokrągla ceny).

 

 

Ponadto proszę zapoznać się z opisem jak stworzyć testowy magazyn do sprawdzenia działania opisanej tu funkcji. Taki magazyn służy także do wydrukowania etykiet jeszcze przed terminem wprowadzenia nowych stawek: http://symplex.eu/?q=node/550