Zmiany w programie 01-30.06.2024 - wersja 5.24.0630.15311

  


 Zmiany w programie od 01-30.06.2024 - wersja 5.24.0630.15311 


Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Właściciele - Podstawa składek - Dodano przycisk F9 'Podpowiedz podstawę do ubezpieczenia emerytalno - rentowego'.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - CDN Optima - Dodano możliwość zdefiniowania własnego numeru raportu kasowego (np. RKB/$[M]$/$[RRRR]$/$[K]$ umożliwi wygenerowanie raportu o numerze np. RKB/5/2024/VVVV).

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna - Dodano opcję programowania wyłączającą programowanie stanów magazynowych w kasie.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Umowy stałe - Dodano weryfikację kontrahentów po NIP-ie przed wystawieniem faktur. Dodano również analizę w GUS, aby zweryfikować czy firma nie jest zlikwidowana.
 2. Zamykanie dokumentów - Dodano możliwość zamknięcia jednego rejestru dokumentów (CTRL+ 9 w rejestrze dokumentów).

Raporty

 1. Raporty - Techniczne - Cennik towarów - Dodano kolejny schemat wyglądu, ze stawką VAT.
 2. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano rubrykę 'Urządzenie'.
 3. Raporty - Produkcja - Historia produkcji - Dodano 3 kolejne rubryki: Ilość przeliczeniowa, Jednostka przeliczeniowa, Uwagi.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (5:28) 'Zakupy - Zakaz dostępu do analizy - historia dostaw'.
 2. Stawki VAT OSS - Modyfikacja. Zmieniono stawkę VAT dla Czech z 15 do 12 %.
 3. VAT OSS - Podstawowe dane firmy - Podatkowe - Dodano konfigurację VAT OSS.
 4. KP/KW - Dodano możliwość wstawienia pól z kontrahenta w definiowaniu wzorów.

Bistro

 1. Bistro - Bonowniki - Dodano parametr resetujący komunikację. Poprzednio komunikacja była resetowana zawsze co 10 minut, teraz jest możliwość ustawienia. 
 2. Bistro - Przywoływacz - Syscall 1000 - Dodano możliwość przesłania nr stolika zamiast nr zamówienia.
 3. Bistro - Dodano w opcjach lokalnych  funkcję wymuszenia wpisania numeru stolika.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 maja 2024