Wczytanie towarów z systemu Sklep2000

Poniższy opis pokazuje jak wczytać do programu Small Business bazę towarową z systemu Sklep2000.

Potrzebne będą:

  • pliki źródłowe: tow.dbf - baza towarowa, towchg.dbf -
  • lista kodów dodatkowych (zalecamy wgranie ich do katalogu głównego dysku c:\).
  • pliki konfiguracyjne importu/eksportu: Export37.ini, Import.ini. Należy umieścić je w katalogu programu (np.: c:\SB4) zainstalowana wtyczka Makro.

 

Wczytanie głównej bazy towarowej

1. Ustawienie magazynu na pracę w cenach brutto.

Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje -> Magazyn

2. Import danych z pliku tow.dbf

Będąc w magazynie docelowym otwieramy okno importu (Ctrl + Y). Wybieramy F7 Import uniwersalny. Dzięki wgranemu wcześniej plikowi Import.ini, wszystkie parametry są już ustawione.

Zatwierdzamy konfigurację klawiszem F12. W tym momencie rozpoczyna się import towarów do magazynu.

 

Wczytanie pliku z kodami dodatkowymi (barkodami)


1. Otwieramy w programie Notatnik (Inne -> Notatnik).

2. Ukrywamy wszystkie kolumny oprócz kolumn Kto? i Co?. Do ukrywania kolumn służy klawisz Ctrl + X.

3. Otwieramy okno importu (Ctrl + Y). Wybieramy F7 Import uniwersalny.

Po zaimportowaniu w kolumnie Kto? uzyskujemy listę kodów kreskowych, a w kolumnie Co? odpowiadające im kody dodatkowe.

 

4. Zaimportowane kody eksportujemy do pliku tekstowego. Otwieramy okno eksportu (Ctrl + Y). Wybieramy F6 Eksport uniwersalny.

Właściwości eksportu są już wstępnie zdefiniowane dzięki wgranemu wcześniej plikowi Export37.ini.

 

5. Instalujemy w programie wtyczkę Makro.

6. Po ponownym uruchomieniu programu, przechodzimy do magazynu, do którego wcześniej zaimportowaliśmy dane towarowe.

7. Będąc w kolumnie Symbol Kod pask, uruchamiamy makro klawiszami Ctrl + Shift + F11. W pojawiającym się oknie podajemy nazwę pliku: barkody.txt wraz ze ścieżką dostępu (np.: c:\barkody.txt).

W tym momencie następuje uruchomienie makra zapisanego w pliku, które odnajduje w magazynie towary o danych kodach kreskowych oraz dopisuje do nich kody dodatkowe.