Cennik indywidualny

Cennik indywidualny jest osobną tabelą w programie, gdzie przechowywane są informacje o specjalnych cenach na określone towary przypisanych do kontrahentów.
Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne ceny na wybrane towary, a dodatkowo określić okres w jakim będą one obowiązywały.

Uwaga!
Funkcja dostępna w programie od wersji 4.8.825 (sierpień 2005) wzwyż.Cennik indywidualny znajduje się w menu:

Tabele -> Kontrahenci -> Cennik indywidualnyUwaga!
Aby cennik zaczął obowiązywać należy go uaktywnić zaznaczając poniższą opcję w programie: klawisz F6 Konfiguracja w tabeli Ceny indywidualne.

 

Nadawanie cen indywidualnych odbywa się za pomocą klawisza: F4 Nowa pozycja.
Po wybraniu kontrahenta oraz towaru, należy podać:

  • nową nazwę dla przecenionego towaru (lub pozostawić niezmienioną nazwę oryginalną),
  • nową cenę sprzedaży - można tu operować ceną netto, brutto bądź narzutem,
  • okres w jakim ma ona obowiązywać.


Tabela cennika zawiera zarówno ceny sprzedaży jak i ceny zakupu pobrane z magazynu. Podczas pobierania cen indywidualnych do dokumentu sprzedaży program sprawdza czy cena zakupu nie uległa zmianie w magazynie. Jeżeli tak jest, pojawia się stosowna informacja z prośbą o zaktualizowanie cen zakupu w cenniku indywidualnym.
Do aktualizowania cen zakupu w cenniku indywidualnym służy klawisz: F5 Uaktualnij cenę zak.

W poniższym oknie program wyświetla wszystkie towary z cennika indywidualnego, dla których zmieniła się cena zakupu w magazynie.
Pozycje, które chcemy poprawić należy zaznaczyć klawiszem Insert, ewentualnie Ctrl + jeśli chcemy zmienić wszystkie.

 

Terminy ważności

Kolumna Termin ważności pozwala określić w jakich dniach cena indywidualna ma obowiązywać. Pozwala to zaplanować np. promocję na wybrany towar. Nie podanie żadnej daty powoduje, że cena obowiązuje bezterminowo. Można określić jedną z granic czasowych promocji, np. tylko datę zakończenia lub tylko datę rozpoczęcia. Jeden towar można przypisać danemu kontrahentowi wielokrotnie, określając różne ceny w różnych okresach. Należy zwrócić uwagę, aby okresy promocji nie zachodziły na siebie. Gdyby taka sytuacja zaistniała, program będzie preferował ceny ograniczone czasowo przed tymi, których termin został podany jednostronnie lub nie został zdefiniowany.

 

Ceny indywidualne a upusty

W przypadku gdy towar lub kontrahent, dla którego została zaplanowana promocja (ceny indywidualne) posiada jakiekolwiek upusty, będą one pominięte. Sprzedaż takiego towaru dla tego kontrahenta będzie się odbywała po cenach zapisanych w cenniku indywidualnym, aż do momentu upłynięcia terminu ważności przeceny.