Aplikacja płatnicza Celto S1

Aplikacja CELTO S1 firmy Novitus służy do realizacji transakcji kartami płatniczymi, bez potrzeby instalowania zewnętrznego terminala płatniczego. Do jego działania oprócz standardowego stanowiska sprzedaży (komputer + drukarka fiskalna) potrzebny jest jedynie czytnik kart magnetycznych lub klawiatura z wbudowanym czytnikiem oraz PinPad.

CELTO S1 działa tak samo jak aplikacja płatnicza terminala. Podczas transakcji płatniczej czytnik kart odczytuje dane zapisane na pasku magnetycznym karty płatniczej, PinPad umożliwia weryfikację kodu PIN karty, a program płatniczy CELTO S1 dokonuje autoryzacji karty komunikując się z Centrum Rozliczeniowym poprzez analogowy modem lub GPRS-owy koncentrator.

 

Aktywacja terminala w programie Small Business


Współpracę programu Small Business z aplikacją Celto S1 można aktywować za pomocą poniższego okna, dostępnego w:

Miesiące -> Inne urządzenia -> Terminal płatniczy


Więcej informacji nt. działania w/w aplikacji oraz jej zalet znaleźć można na stronie internetowej: www.terminale.pl