Formaty plików do komunikacji

Small Business umożliwia wymianę danych z innymi aplikacjami. Mogą to być zamówienia generowane przez program dla dostawców, faktury zakupu lub sprzedaży, cenniki przysyłane przez dostawców lub dowolne dokumenty wysyłane lub wczytywane przez program za pomocą funkcji Eksport Symplex EDI.

Wymiana tych danych odbywa się za pośrednictwem plików tekstowych o ustalonym formacie. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym dostosowanie własnych aplikacji do współpracy z naszym programem, stworzyliśmy i zamieściliśmy poniżej szczegółowy opis budowy tych plików.

 

Wysyłanie zamówienia do dostawcy

 

Opis formatu pliku zamówienia wersja 1.2 Symplex, 13 maj 2005

Opis ogólny formatu pliku stosowanego w komunnikacji programu Small Business z innymi systemami:

Plik składa się z sekcji. Sekcje rozpoczynają się od nazwy sekcji, a kończą nazwą następnej sekcji lub końcem pliku. Nazwa sekcji rozpoczyna się od pierwszego znaku w linii którym jest znak '[' (nawias kwadratowy), a kończy znakiem ']' np. [Naglowek].  W następnych liniach pliku występują elementy – każdy element w kolejnej linii. Nazwa każdego elementu rozpoczyna się od pierwszego znaku w lini. Separatorem nazwy elementu od jego wartości jest znak '=' (równa się). Wartość elementu jest zakonczona znakiem końca linii. Wielkość znaków (sekcji oraz nazwy elementów) jest istotna i rozróżnialna. W nazwach sekcji oraz w nazwach elementów magą wystąpić tylko znaki alfanumeryczne. Natomiast wartości elementów mogę przyjmować dowolne znaki ASCII wyłączając znaki [CR] oraz [LF]. Wartość elementu nie może przekroczyć 256 znaków. Program wczyta i tak tylko tyle, ile jest dopuszczalne dla konkretnego elementu. Spacje na początku i końcu wartości elementu są usuwane o ile wartość nie zostanie umieszczona w cudzysłowach. Wszystkie wartości elementów są traktowane jako tekst. Oczywiście – jeśeli element dotyczy wartości liczbowej np. Cena=..., to powinny tam znaleść się tylko cyfry oraz ewentualnie separator dziesiętny. W przypadku, gdy w polu liczbowym znajdą się także inne znaki spośród cyfr to program wczyta wartość liczbową do napotkanego pierwszego znaku innego niż cyfra.

Przykład pliku:

Plik zamówienia składa się z sekcji [Info], [Naglowek] oraz sekcji pozycji [PozX] (gdzie X –
1,2,3....ilość_wszystkich_pozycji
), w których umieszczone sę pozycje zamówienia.

Przykład:

 

Wczytywanie cennika dostawcy

 

Opis formatu pliku cennika dostawcy wersja 1.2 Symplex, 13 maj 2005

Opis ogólny formatu pliku stosowanego w komunnikacji programu Small Business z innymi systemami:

Plik składa się z sekcji. Sekcje rozpoczynają się od nazwy sekcji, a kończą nazwą następnej sekcji lub końcem pliku. Nazwa sekcji rozpoczyna się od pierwszego znaku w linii którym jest znak '[' (nawias kwadratowy), a kończy znakiem ']' np. [Naglowek]. W następnych liniach pliku występują elementy – każdy element w kolejnej linii. Nazwa każdego elementu rozpoczyna się od pierwszego znaku w lini. Separatorem nazwy elementu od jego wartości jest znak '=' (równa się). Wartość elementu jest zakończona znakiem końca linii. Wielkość znaków (sekcji oraz nazwy elementów) jest istotna i rozróżnialna. W nazwach sekcji oraz w nazwach elementów magą wystąpić tylko znaki alfanumeryczne. Natomiast wartości elementów mogą przyjmować dowolne znaki ASCII wyłączając znaki [CR] oraz [LF]. Wartość elementu nie może przekroczyć 256 znaków. Program wczyta i tak tylko tyle, ile jest dopuszczalne dla konkretnego elementu. Spacje na początku i końcu wartości elementu są usuwane o ile wartość nie zostanie umieszczona w cudzysłowach. Wszystkie wartości elementów są traktowane jako tekst. Oczywiście – jeśeli element dotyczy wartości liczbowej np. Cena=..., to powinny tam znaleść się tylko cyfry oraz ewentualnie separator dziesiętny. W przypadku, gdy w polu liczbowym znajdą się także inne znaki spośród cyfr to program wczyta wartość liczbową do napotkanego pierwszego znaku innego niź cyfra.

 

Przykład pliku:

Plik cennika dostawcy składa się z sekcji [Info], [Naglowek] oraz z sekcji pozycji [PozX] (gdzie X – 1,2,3....ilość_wszystkich_pozycji), w których umieszczone są pozycje cennika dostawcy. Plik powinien zawierać tylko pozycje towarowe, które dostawca uzna za odpowiednie dla danego odbiorcy. Pozycje z pliku wymieniają wszystkie pozycje uprzednio wczytane do cennika.
Uwaga: sekcje pozycji muszą występować po sekcjach [Info] oraz [Naglowek].

Przykład:

 

Wysyłanie faktury sprzedaży / wczytywanie faktur zakupu

 

Formaty plików do komunikacji wersja 1.1 Symplex, 28 marzec 2003

Opis ogólny formatu pliku stosowanego w komunnikacji programu Small Business z innymi systemami:

Plik składa się z sekcji. Sekcje rozpoczynają się od nazwy sekcji, a kończą nazwą następnej sekcji lub końcem pliku. Nazwa sekcji rozpoczyna się od pierwszego znaku w linii którym jest znak '[' (nawias kwadratowy), a kończy znakiem ']' np. [Naglowek]. W następnych liniach pliku występują elementy – każdy element w kolejnej linii. Nazwa każdego elementu rozpoczyna się od pierwszego znaku w lini. Separatorem nazwy elementu od jego wartości jest znak '=' (równa się). Wartość elementu jest zakończona znakiem końca linii. Wielkość znaków (sekcji oraz nazwy elementów) jest istotna i rozróżnialna. W nazwach sekcji oraz w nazwach elementów magą wystąpić tylko znaki alfanumeryczne. Natomiast wartości elementów mogą przyjmować dowolne znaki ASCII wyłączając znaki [CR] oraz [LF]. Wartość elementu nie może przekroczyć 256 znaków. Program wczyta i tak tylko tyle, ile jest dopuszczalne dla konkretnego elementu. Spacje na początku i końcu wartości elementu są usuwane o ile wartość nie zostanie umieszczona w cudzysłowach. Wszystkie wartości elementów są traktowane jako tekst. Oczywiście – jeśeli element dotyczy wartości liczbowej np. Cena=..., to powinny tam znaleść się tylko cyfry oraz ewentualnie separator dziesiętny. W przypadku, gdy w polu liczbowym znajdą się także inne znaki spośród cyfr to program wczyta wartość liczbową do napotkanego pierwszego znaku innego niź cyfra.

Przykład pliku:

 

Opis formatu pliku “Faktura”:

 

Plik faktury składa się z sekcji [Naglowek] oraz sekcji pozycji [PozX] (gdzie X – 1,2,3....ilość_wszystkich_pozycji), w których umieszczone są pozycje dokumentu sprzedaży.

*) Przynajmniej jeden z elementów (Symbol, Indeks lub Nazwa) musi wystąpił, aby program mógł zidentyfikował wczytywaną pozycję dokumentu sprzedaży. W programie należy ustawić odpowiednią opcję tzn. po którym elemencie pozycje mają byą identyfikowane.

Przykład:

 

 

Eksport Symplex EDI wysyłanie/wczytywanie dokumentów lub kartotek

 

Format pliku eksportu uniwersalnego EDI służącego do komunikacji pomiędzy Small Business a innymi aplikacjami, wersja 1.1

Opis ogólny formatu pliku stosowanego w komunnikacji programu Small Business z innymi systemami:

Plik składa się z sekcji. Sekcje rozpoczynają się od nazwy sekcji, a kończą nazwą następnej sekcji lub końcem pliku. Nazwa sekcji rozpoczyna się od pierwszego znaku w linii którym jest znak '[' (nawias kwadratowy), a kończy znakiem ']' np. [Naglowek]. W następnych liniach pliku występują elementy – każdy element w kolejnej linii. Nazwa każdego elementu rozpoczyna się od pierwszego znaku w lini. Separatorem nazwy elementu od jego wartości jest znak '=' (równa się). Wartość elementu jest zakończona znakiem końca linii. Wielkość znaków (sekcji oraz nazwy elementów) jest istotna i rozróżnialna. W nazwach sekcji oraz w nazwach elementów magą wystąpić tylko znaki alfanumeryczne. Natomiast wartości elementów mogą przyjmować dowolne znaki ASCII wyłączając znaki [CR] oraz [LF]. Wartość elementu nie może przekroczyć 256 znaków. Program wczyta i tak tylko tyle, ile jest dopuszczalne dla konkretnego elementu. Spacje na początku i końcu wartości elementu są usuwane o ile wartość nie zostanie umieszczona w cudzysłowach. Wszystkie wartości elementów są traktowane jako tekst. Oczywiście – jeśeli element dotyczy wartości liczbowej np. Cena=..., to powinny tam znaleść się tylko cyfry oraz ewentualnie separator dziesiętny. W przypadku, gdy w polu liczbowym znajdą się także inne znaki spośród cyfr to program wczyta wartość liczbową do napotkanego pierwszego znaku innego niź cyfra.

Przykład:

Sekcje występujące w eksportcie Uniwersalnym EDI.

Opis sekcji Info

Opis sekcji Okres

Opis sekcji Dokument


Opis sekcji pozycji dokumentu [PozX]

Opis sekcji Kontrahent

Opis sekcji Towar

Przykład pliku: