Automatyczne wystawianie (drukowanie) faktur do WZ

Specyfika pracy w niektórych firmach (np. piekarnie, hurtownie materiałów budowlanych) wymaga wystawiania dużych ilości dokumentów WZ. Np. raz w tygodniu należy wystawić do nich faktury sprzedaży. W sytuacji gdy dokumentów tych jest duża ilość, przydatny może okazać się automat, który wygeneruje (na życzenie również wydrukuje) faktury do WZ dla wskazanych kontrahentów.

Program pozwala również określić kolejność wystawiania/drukowania faktur (przydatne gdy drukujemy faktury dla kierowcy jeżdżącego określoną trasą). Do określenia kolejności służy parametr: Numer rejestracji.

Aby wywołać poniższe okno należy w rejestrze faktur krajowych wybrać opcję:

F9 Fakt z WZ-tów -> F12 -> F4 Automat


Okno zawiera listę kontrahentów, dla których wystawione zostały WZ-ki. Należy zaznaczyć (klawiszem INSERT) tych, dla których chcemy wystawić faktury. Kolejność zaznaczania powoduje jednoczesne sortowanie, tzn. wskazanie w jakiej kolejności mają być wystawione faktury.

Możliwość ręcznego zaznaczania/sortowania przydatna jest kiedy chcemy jednorazowo ustalić kolejność. W sytuacji gdy wydruk faktur w ustalonej kolejności odbywa się cyklicznie (kierowcy pokonują stale te same trasy) warto skorzystać z Numeru rejestracji. Jednorazowe przypisanie do kontrahentów Numerów Rejestracji spowoduje, że każdorazowo faktury będą drukowane w tej samej kolejności.

Numery Rejestracji można nadać ręcznie (klawisz Enter w powyższym oknie) lub automatycznie korzystając z funkcji Ctrl+P Numeruj rejestracje.

Zacznij od - pierwszy nadawany numer,
Mnożnik - przyrost kolejnych numerów,
Ile znaków - długość numeru, np.: 2 - 02, 3 - 002, 4 - 0002

Nadane numery rejestracji można zobaczyć lub zmodyfikować również w rejestrze kontrahentów w kolumnie: Nr rejestracji.

Po wskazaniu kontrahentów, ewentualnie ustaleniu kolejności wydruku zatwierdzamy wszystko klawiszem: F12 Wykonaj.
W tym momencie możemy zadecydować, czy generowane faktury mają być równocześnie drukowane czy nie.

Utworzone faktury zostają zapisane w rejestrze faktur krajowych, dokumenty źródłowe WZ natomiast zostają przeniesione do rejestru Wydań zafakturowanych.

 

Pokrewne tematy