Aktualizacje

Każdy program komputerowy wspomagający codzienną działalność człowieka ulega ciągłym przemianom.
Aby nadążyć za zmieniającymi się warunkami otoczenia, twórcy programu dokładają wielu starań, aby spełniał on bieżące oczekiwania użytkowników.
Zgłaszane przez nich uwagi i sugestie dotyczące funkcjonalności programu również brane są pod uwagę i wpływają na jego ostateczny kształt.
Oferując program Small Business, zachęcając do jego zakupu i użytkowania, składamy równolegle propozycję regularnego aktualizowania posiadanego oprogramowania.

Korzyści

Użytkownicy programu przez rok od jego zakupu mają prawo (po zarejestrowaniu) do darmowej aktualizacji. Link do pobrania programu, który otrzymali w momencie zakupu, jest aktywny przez 12 miesięcy.
W każdej chwili można także otrzymać darmowy dostęp do nowszej wersji programu w naszym dziale handlowym. Po upływie roku można takie prawo do aktualizacji przedłużyć o kolejne 12 miesięcy, wnosząc stosowną opłatę.

Aktywna subskrypcja (w ramach wyżej wspomnianych 12 miesięcy) uprawnia użytkowników do korzystania z modułu KSEF. Po upływie tego okresu można odblokować KSEF wykupując kolejną roczną subskrypcję, albo też przedłużyć sam moduł KSEF poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie symplex.eu/pay.

Przedłużenie aktualizacji można zamówić bezpośrednio u nas, albo u jednego z naszych sprzedawców, których listę można znaleźć na tej stronie: lista sprzedawców Symplex.

Warunki otrzymania aktualizacji:

  • zakup legalnego oprogramowania upoważnia (po dokonaniu rejestracji) do otrzymywania darmowych aktualizacji w okresie jednego roku od daty zakupu,
  • jeżeli od daty zakupu upłynie więcej niż 12 miesięcy, uaktualnienie programu do najnowszej wersji jest odpłatne. Ceny, uzależnione od posiadanej wersji, podane są w cenniku,
  • zakup uaktualnienia ponownie uprawnia do otrzymywania darmowych aktualizacji przez 1 rok.
  • osoba posiadająca aktualną subskrypcję może nieodpłatnie korzystać z modułu KSEF w ramach 12 miesięcy prawa do darmowej aktualizacji

Aktualizację (płatną lub darmową) możesz zamówić dzwoniąc pod numer:

   (74) 647-59-51

lub poprzez formularz zamówienia aktualizacji >>>.

Zamówione aktualizacje przesyłamy - wedle życzenia - pocztą lub za pośrednictwem Internetu.

O tym, jak poprawnie i bezpiecznie wykonać aktualizację programu, przeczytasz tutaj >>>

Przejdź do pobierania aktualizacji >>>