Samodzielne Stanowiska POS

1. Zastosowanie i sposób działania


Wersja programu pod nazwą "Samodzielny POS" dedykowana jest dużym sklepom spożywczym, które prowadzą sprzedaż za pomocą drukarek fiskalnych.
Jej przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy sklepu w czasie, gdy serwer jest wyłączony. Pozwala to zachować odpowiednie bezpieczeństwo systemu, a także umożliwia dokonanie zmian w konfiguracji sieci i wykonanie czynności serwisowych w ciągu dnia, w trakcie normalnej pracy sklepu.

POS jest samodzielnym stanowiskiem sprzedaży, które do właściwego funkcjonowania nie potrzebuje bieżącej komunikacji z serwerem, ze względu na to, iż posiada własną bazę danych. Baza POS-a, gdy ten "widzi" serwer, jest na bieżąco uaktualniana o zmiany wprowadzane do bazy głównej serwera (ceny, nazwy, kody czy też nowe towary).
W razie utraty łączności z serwerem POS uzupełnia swoją bazę o zmiany dokonane w międzyczasie przy ponownym nawiązaniu komunikacji.
Program posiada zabezpieczenia na wypadek przerwania komunikacji w trakcie odbioru danych, jak również optymalizację umożliwiającą ograniczenie ilości przesyłanych danych do niezbędnego minimum.

Ponadto POS okresowo (częstotliwość jest regulowana) przekazuje wystawione paragony do bazy serwera. Każdy paragon niezależnie od tego, czy komunikacja jest realizowana czy też nie, składowany jest w bazie własnej POS-a.
Umożliwia to w razie potrzeby ponowne dosłanie paragonów, przy czym serwer odbierając po raz wtóry te same paragony sprawdza ich zgodność i zgłasza przypadki, gdyby ich wartość była inna niż pierwotnie wysłana.

Ilość POS-ów pracujących z jednym serwerem praktycznie nie jest ograniczona i przy odpowiedniej wydolności serwera (w dużych marketach powstają comiesięcznie kilkusetmegabajtowe bazy) podłączyć można nawet 20 stanowisk sprzedaży jednocześnie.
Możliwe jest jednoczesne używanie dwóch drukarek fiskalnych (do "zwykłej" sprzedaży oraz sprzedaży alkoholu) przy czym program sam potrafi wyłowić z paragonu i skierować odpowiednie towary na jedną lub drugą drukarkę.
Do POS-a można także podłączyć wagę kalkulacyjną a także prowadzić sprzedaż z zastosowaniem kart rabatowych.

Ceny programów:

  • Serwer POS - cena programu w zależności od wersji (patrz cennik)
  • Stanowisko POS - 330 zł

 

2. KONFIGURACJA


Instalacja/konfiguracja oprogramowania na serwerze


Na serwerze należy zainstalować specjalną wersję programu wyposażoną w funkcje komunikacji z samodzielnymi stanowiskami POS. Nie ma znaczenia czy będzie to wersja sieciowa czy jednostanowiskowa.
Można ją rozpoznać po tym, że w menu Wystaw znajduje się opcja: Wczytaj paragony z Posów.

Następnym krokiem jest włączenie opcji znajdującej się w menu:

Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje do... -> Posów sklepowych

 

 

Instalacja/konfiguracja oprogramowania na stanowisku POS


Na stanowiskach sprzedaży należy zainstalować właściwą wersję programu Small Business. Charakteryzuje się ona tym, że posiada ograniczony do minimum zestaw opcji. Dostępne są tylko funkcje potrzebne do prowadzenia sprzedaży.

Po uruchomieniu programu należy wypełnić opcje dot. komunikacji z serwerem.

Znajdują się one w menu:

Miesiące -> Instalacja i konfiguracja -> Dostęp do serwera

 

 

Po wypełnieniu wszystkich pozycji i zatwierdzeniu klawiszem F12 pojawi się pytanie:

Czy mam sprawdzić połączenia?

Po zaakceptowaniu program wyświetla poniższą informację.

 

 

W następnej kolejności należy potwierdzić wczytanie kolejnych zbiorów oraz odpowiedzieć na pytanie:

Czy mam zresetować i ponownie odczytać magazyny?

W tym momencie z serwera pobrana zostanie aktualna zawartość magazynu.


Przed rozpoczęciem sprzedaży należy jeszcze zdefiniować numeracje paragonów: Miesiące -> Numeracja paragonów.

Stanowisko POS jest już gotowe do pracy.

 

3. UŻYTKOWANIE


Stanowisko POS


Paragony wystawione na stanowisku sprzedaży są buforowane a następnie wysyłane w postaci paczek na serwer. Częstotliwość przekazywania została określona w opcji: Dostęp do serwera.
Może się to odbywać po wyjściu z okna Wystaw lub co 1, 2, 4 godziny.

Po stronie serwera paczki z paragonami zapisywane są w folderze: SB4\POSARCH gdzie czekają na wczytanie przez program.

W sytuacji braku połączenia z serwerem (np. spowodowanym awarią sieci lub czynnościami serwisowymi) paragony oczekują na stanowisku POS do momentu nawiązania połączenia. Program sprawdza komunikację z serwerem (w przedziałach podanych w oknie Dostęp do serwera) i wysyła paczki z paragonami natychmiast gdy jest to możliwe.


Odczytywanie zmian w magazynie

Częstotliwość aktualizowania zmian w magazynie definiowana jest w oknie: Dostęp do serwera. Może się to odbywać po każdym paragonie, co 15, 30 min, 1, 2, 4 godz. lub na żądanie po naciśnięciu klawiszy Ctrl-F2 w oknie Wystaw.

 

Serwer


Obsługa stanowisk POS po stronie programu pracującego na serwerze ogranicza się do wczytania paczek z paragonami zapisanymi w katalogu SB4\POSARCH.

Służy do tego opcja:

Wystaw -> Wczytaj paragony z Posów.

Paragony z wszystkich stanowisk zostają zapisane w rejestrze paragonów.
Należy je odpisać, najlepiej wciskając klawisz: F10 Odpisz paragony.