Wczytywanie faktur zakupu z innego systemu

Program Small Business pozwala na wczytywanie faktury zakupu pochodzącej z innego systemu w postaci pliku tekstowego.

Nie trzeba mówić jak bardzo przyspiesza to pracę w przypadku gdy dokonujemy dużych zakupów u jednego dostawcy (hurtowni), skąd otrzymujemy fakturę zawierającą dziesiątki/setki pozycji.

Część dostawców/hurtowni oferuje swoim klientom możliwość otrzymania faktury w formie elektronicznej. Zapisane są one najczęściej w pliku tekstowym o charakterystycznej budowie.

Mogą tu wystąpić trzy sytuacje:

  1. Program umożliwia wczytanie pliku z danego systemu,
  2. Program umożliwia wczytanie pliku po wgraniu szablonu konwertującego,
  3. Dostosowanie budowy pliku generowanego przez system dostawcy do wymogów programu Small Business.

 

1. Wczytanie pliku z hurtowni

 

Do wczytania faktury zakupu zapisanej w postaci pliku służy opcja:

Tabele-> Zakup -> Faktury zakupu -> F12 Wczytaj fakturę

 

Powyższe okno zawiera listę akceptowanych formatów faktur.


Przed wczytaniem pliku należy ustalić parametry zawarte w oknie: Konfiguracja (klawisz F3).
Zamykamy okno konfiguracji importu i po naciśnięciu klawisza F12, określamy lokalizację oraz nazwę pliku. Następnie potwierdzamy dane kontrahenta wyszukanego przez program.

Po wczytaniu pliku pozostaje nam tylko zaakceptować listę zaimportowanych towarów lub uzupełnić brakujące dane w przypadku pojawienia się nowych towarów.

 

2. Szablony konwertujące.

 

Do listy akceptowanych typów faktur można dodać kolejne formaty poprzez doinstalowanie w programie odpowiednich plików konwertujących. Można pobrac przygotowane wtyczki klewiszem F7 z Internetu

Poniżej dostępne są pliki umożliwiające wczytanie faktur z kolejnych systemów. Pobrany plik należy skopiować do katalogu, w którym jest zainstalowany Small Business (np.: c:\SB4).

pliki konwertujce:
Import ABC Data (*.xml)
Import ABER (*.dbf)
Import AD Polska (*.csv)
Import AMAKS (*.txt)
Import Action (*.txt)
Import Alles (*.xls)
Import Alma-Alpinex
Import Alti Plus
Import Alti (*.xml)
Import Altom (*.txt)
Import Amadeo Market2000 (*.edi)
Import Arkadia wer. do druku
Import AS mag (*.txt)
Import Asseco Soft (*.xml)
Import AutoPartner (*.csv)
Import Azymut - Mag. Wirtualny (*.dbf)
Import BELL (*.xml)
Import BOS
Import BaćPol (*.txt)
Import CDN XL (*.txt)
Import Canpol
Import Carmen wer. do druku
Import Carrefour (sambo)
Import Carrefour (*.edi)
Import Comarch CDN XL (*.xml)
Import Corrado (*.txt)
Import Coty (*.xml)
Import DLS (*.es4)
Import E-Faktura (*.xml)
Import E-HURT (*.txt)
Import ENOVA
Import Ecod (*.XML)
Import Edi 2 (*.xml)
Import Eldorado 2000 (*.kc1)
Import Eldorado 2000 (*.fs2)
Import Else Sezam - Furman (*.txt)
Import Else (*.txt)
Import Enova (*.xml)
Import F++ (*.epp)
Import Firma ++ (*.txt)
Import Firmen wer. do druku
Import Florentyna (*.xml)
Import GARMOND PRESS (*.xml) nowy
Import GARMOND PRESS wer. do druku
Import GARMOND PRESS (*.xml)
Import HH
Import Hart (*.txt)
Import Hasta
Import Hermes (*.txt)
Import Hermes (*.xml)
Import I-Hurt PSB (*.xml)
Import Incom (*.txt)
Import Intercars (*.txt)
Import Interhem (*.txt)
Import JBB (*.xml)
Import JS (*.xls)
Import Jaxon (*.txt)
Import Jaxon (*.xls)
Import Jot-L (plik *.TXT)
Import Jot-Ó (*.dbf)
Import Jurajska (*.xml)
Import Jurajska
Import K2 SQL
Import KC Menager (*.txt)
Import KC Firma
Import KDWT (*.txt)
Import KamSoft (*.xml)
Import KamSoft (*.ktm) wer. do druku
Import KamSoft 2015 leki (*.KT0)
Import KamSoft (plik *.KT0)
Import KamSoft (*.kt1)
Import KamSoft (plik *.KTM)
Import KamSoft (*.kt*)
Import Kamix (*.xls)
Import KamSoft faktura w XML
Import Kolorex (*.txt) wer. do druku
Import Kolpolter (tytoń)
Import Konger (*.txt)
Import Konger (*.xls)
Import Kramel (*.txt)
Import Kris (*.xls)
Import LIMA (*.xml)
Import LOBO (*.xlm)
Import LeaderPrice (*.txt)
Import Lekkerland
Import Lekkerland (*.xml)
Import M-Soft (*txt)
Import McLane (*.txt)
Import MIK
Import Magres.net (*.txt)
Import Makro C&C (*.xml)
Import Makro C&C (*.xml) nowy
Import Mathias (*.txt)
Import Merkury (*esh)
Import Midex (*.xls)
Import Norimpex (*.txt)
Import Optima.XML
Import Optima (plik *.XML)
Import Optima (*.xml)
Import PC Biznes PRO
Import PC Biznes PRO v.1.2.221.45 (*.txt)
Import PC Market
Import PGF (*.kt1)
Import POLKA (*.xls)
Import PSI (*.dbf)
Import Partner
Import Polcar (*.xml)
Import Polski Tytoń (*.txt)
Import Premium Distribution (*.txt)
Import Proreus PK (*.txt)
Import Rafpol (*.txt)
Import Ruch - dostawa (*.pc5)
Import Ruch - dostawa (*.xml)
Import Ruch - zwrot (*.ps5)
Import RSW Ruch (prasa)
Import Ruch (papierosy)
Import SAP (*.txt)
Import Sezam (*.csv)
Import Selgros (*.txt)
Import Serrodo (*.dbf)
Import Sławex - leki (*.kt0)
Import Specjał (*.txt)
Import Specjał (wer.do druk.)
Import Stanex (*.txt)
Import Stopol
Import Stream Soft (*.txt)
Import Stream Soft (*.xml)
Import Subiekt (*.epp)
Import Subiekt z pliku (*.ES4)
Import Subiekt (*.es5)
Import Subiekt z pliku *.FAK
Import Subiekt GT (*.xml)
Import Subiekt GT (*.xml) nowy
Import Subiekt GT Win (*.txt)
Import Subiekt GT (*.xml)
Import Subiekt nexo (*.xml)
Import hurtownia Sydo (*.txt)
Import Sygel-Jool (*.mag)
Import Symfonia Handel 2007 (v.78)
Import Symfonia (*.txt)
Import Symfonia (*.xml)
Import TFO.BOK (*.xml)
Import TIM S.A. (*.xml)
Import Tabakiera (*.taz, *.tab)
Import Teleforce
Import Tema (*.xml)
Import Tema (*.mag)
Import Tema (*.txt)
Import VF POLSKA (*.txt)
Import Vertoplus
Import Wf-Mag v.7.01.2 WIN (*.xml)
Import WIKR (*.csv)
Import Wapro (*.xml)
Import Wega (*.txt)
Import Wf-Mag (*.xls)
Import Wf-Mag (*.dbf)
Import Ziaja (*.xml)
Import Ziaja (*.txt)
Import Ziaja (*.xml) nowy
Import Skoczów
Import Small Business
Import Small Business wer. 2.0
Inwentaryzator

 

Po wgraniu pliku konwertującego należy postępować wg opisu w pkt. 1.

Posiadając fakturę elektroniczną z hurtowni innej niż w/w, można przesłać ją na nasz adres w celu dorobienia odpowiedniego konwertera.

 

3. Budowa pliku zawierającego fakturę.

 

W przypadku gdy system dostawcy umożliwia zdefiniowanie formatu w jakim będzie zapisywana faktura można posłużyć się poniższym opisem, aby taki plik stworzyć.

Powinien być on zapisany w trybie tekstowym o dowolnej nazwie i rozszerzeniu.
Budowę takiego pliku przedstawia poniższy przykład.Plik rozpoczyna sekcja nagłówka. Zawarte są w niej pola opisane poniżej.

Sekcja nagłówka [Naglowek]
NIP=nrumer NIP'u kontrahenta - wystawiającego fakturę
Nr=nrumer faktury
DataWyst=data wystawienia dokumemtu (rr.mm.dd)
DataSprzed=data sprzedaży (rr.mm.dd)
Platnosc=rodzaj platności (brana pod uwagę są pierwsze trzy litery np.got, prz, cze)
Termin=termin płatności (ilość dni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie znajdują się dane kolejnych pozycji z faktury. Każda z nich zaczyna się od ciągu znaków: [PozX], gdzie X oznacza kolejny numer na fakturze.

Sakcja danych [PozX]
Nazwa=Nazwa towaru
Symbol=Symbol towaru (kod kreskowy)
Jm=Jednoska miary
Ilosc=ilość towaru
CenaNetto=cena netto towaru
Vat=stawka podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik w takiej formie nadaje się do tego, aby go wczytać do programu. Należy to zrobić wg opisu w pkt. 1.

Z listy dostępnych importów wskazujemy: Import Small Business