Konfiguracja i obsługa kolektora danych (inwentaryzatora)

Kolektory danych, potocznie zwane inwentaryzatorami, stają się coraz bardziej popularnymi urządzeniami ułatwiającymi przeprowadzanie inwentaryzacji towarów w magazynie. Program Small Business dostosowany jest do współpracy z większością urządzeń tego typu znajdujących się na rynku.


Poniżej przedstawiamy opis konfiguracji kolektora w dwóch etapach:

 


Konfiguracja podstawowa - uruchomienie kolektora w oparciu o ustawienia domyślne.


1. Kopiujemy z załączonej do urządzenia płyty serwisowej pliki niezbędne do komunikacji kolektora z komputerem.

Przykładowo: dla inwentaryzatora CipherLab 711 z opr. Torella będą to pliki 232_read.exe i Dlookup.exe, dla inwentaryzatora CipherLab 711 z opr. Novitusa (Optimusa) będą to pliki Download.exe i Upload.exe.

Uwaga! Zalecamy korzystanie z oryginalnego oprogramowania załączonego do urządzenia, ponieważ zazwyczaj jest w nowszej wersji niż to zamieszczone poniżej. W przypadku braku płyty z oprogramowaniem, programy komunikacyjne dla posiadanego modelu można pobrać bezpośrednio ze strony producenta oprogramowania dla kolektora.

oprogramowanie i informacje dla szczególnych typów kolektorów:

 

kolektory z Windows CE:

 


2. Odpowiednie pliki kopiujemy do katalogu głównego programu (najczęściej c:\SB4). Jeśli mamy do czynienia z końcówką sieciową to wskazujemy również katalog lokalny.

3. Podłączamy inwentaryzator do portu COM (portu szeregowego) lub portu USB w komputerze.

Jeśli mamy do czynienia z kolektorem podłączanym poprzez porty USB należy zainstalować odpowiednie sterowniki. W takim przypadku stacja dokująca powinna w systemowym "Menadżerze urządzeń" wykryć się również jako urządzenie podłączone do portu COM (tzw. wirtualny port COM).

4. Konfigurujemy parametry inwentaryzatora w programie Small Business:

wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator   wybieramy typ urządzenia z listy, ustawiamy odpowiedni port COM (najczęściej Com1 Win),   prędkość (musi być taka sama jak w inwentaryzatorze. Jak to sprawdzić? Np.: dla kolektora Cipherlab wybieramy opcje: narzędzia (Utilities) -> ustawienia (SystemSettings) -> prędkość (Speed) )

Dalej w programie wybieramy opcję: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator -> Parametry odczytu  i w oknie Ustal strukturę odbieranego pliku naciskamy klawisz F3 Domyślne

Taka konfiguracja w zupełności wystarczy aby poprawnie odczytywać dane z kolektora do programu.

Aby sprawdzić czy do komunikacji dochodzi wystarczy wybrać opcję Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator -> Test odczytu, a na kolektorze wybrać opcję wysyłanie danych (Transmision). Po poprawnej komunikacji powinna się otworzyć tabela z odczytanymi z kolektora kodami i ilościami.

UWAGA: na kolektorze musi być odczytany choć jeden kod z wprowadzoną ilością.

5. Wysyłanie danych do inwentaryzatora z programu Small Business należy poprzedzić poprawną konfiguracją. W programie wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator-> Parametry załadowania.   W oknie Zakres towarów wybieramy odpowiadające nam opcje (np. wybór  magazynu) i naciskamy F12,   w oknie Ustal strukturę wysyłanego pliku naciskamy klawisz F3 Domyślne.

6. Po skonfigurowaniu parametrów załadowania przechodzimy do opcji: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator-> Załadowanie towarów , a w inwentaryzatorze wybieramy opcje: narzędzia (Utilities) -> wczytaj plik (Download lookup).

7. Dane z inwentaryzatora możemy wczytać w różnych tabelach w programie Small Business (np.: Sprzedaż, Zakup, RW, PW czy Inwentura): w programie Small Business lokalizujemy opcję Wczytaj z inwentaryzatora i uruchamiamy ją. W inwentaryzatorze wybieramy opcje wysyłanie (Transmision).

 

 

Konfiguracja zaawansowana - zalecana gdy inwentaryzator nie odbiera, nie wysyła danych lub też nie odpowiada nam obcojęzyczne menu. Wcześniej należy wykonać operacje opisane powyżej.


Uwaga! Opis czynności po stronie kolektora dotyczy urządzeń Cipherlab z oprogramowaniem firmy Torell.

1. Z katalogu głównego programu (c:\SB4) wywołujemy program symulujący pracę inwentaryzatora.
Jest to jeden z plików pobranych z płyty lub ze strony internetowej, najbardziej przypominający nazwę i typ inwentaryzatora oraz posiadający rozszerzenie exe (np. dla inwentaryzatora CipherLab 8000 L jest to plik AG8000.exe).

2. Na symulatorze wciskamy przycisk Manu, a następnie wybieramy opcję: Open.
Otwieramy plik np. 8000.AGX i otwiera nam się okno Application Generator.
Klikamy OK bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

3. Następnie na RZECZYWISTYM inwentaryzatorze wybieramy opcję:
narzędzia (Utilities) -> ustawienia (SystemSettings) -> Załaduj program (Download Program),
a na komputerowym SYMULATORZE inwentaryzatora wybieramy:
Menu -> Download Application (dla różnych symulatorów może się pojawiać zapytanie w jaki sposób program ma być przesyłany - via RS232, via IrDa, itp.)

4. Po załadowaniu programu inwentaryzator powinien wyświetlać komunikaty w języku polskim i współdziałać z programem Small Business.