Szybka zmiana stawki VAT w magazynie

W związku z wejściem w życie (od dnia 1.05.2004r.) nowej Ustawy o podatku od towarów i usług, zmianie ulegają stawki VAT na wiele towarów (np. materiały budowlane).
Prezentujemy poniżej opis, który powinien ułatwić szybką zmianę stawek dla wielu towarów w magazynie.

 

Metoda nr 1. Z wykorzystaniem specjalnej opcji w programie

Uwaga! Poniższa opcja dostępna w programach od wersji 4.6.1623 (kwiecień 2004)

 

 • Ustawienie cen netto w magazynie (Metoda nr 2, pkt. 1).
 • Będąc w magazynie wciskamy klawisz: F8 Pokaż...
 • Następnie: F5 Towary wg stawek VAT
 • W okienku: Podgląd i zmiana stawek VAT określamy stawkę VAT (np. 7%)
 • Po zaakceptowaniu, program pokaże wszystkie towary posiadające żądaną stawkę
 • Zmieniamy stawki w pierwszym towarze na liście
 • Powtarzamy operację w następnych liniach przytrzymując klawisz Ctrl + Enter
 • Aby uniknąć zablokowania drukarki fiskalnej należy wykonać czynności opisane w metodzie 2. pkt 4.

 


Metoda nr 2. Z wykorzystaniem makra

 

 1. Ustawienie cen netto w magazynie. W tym celu należy w opcji:
  Miesiące -> Instalacja,konfiguracja-> Opcje -> Magazyn
  zaznaczyć: Podstawą cennika są ceny: NETTO.
 2. Wyselekcjonowanie kartotek towarowych posiadających stawkę VAT, którą chcemy zmienić.
  Będąc w kolumnie Stawka VAT sprzedaż, włączamy Selekcję zapisów (Ctrl + S), wpisujemy właściwą stawkę (np. 7 %), akceptujemy klawiszem F12.
  W wyniku selekcji wszystkie kartoteki ze stawką VAT 7% zostaną zgrupowane u góry tabeli. Ułatwi to nam automatyczną zmianę stawki.
 3. Tworzymy makro, które będzie zmieniało stawkę VAT z 7% na 22%. Opis tworzenia makra zapętlonego.
 4. Towary ze zmienioną stawką VAT wysyłamy do kasy fiskalnej za pomocą funkcji:
  Kasy -> Programowanie - można to zrobić dopiero po wykonaniu raportu dobowego.
  W przypadku pracy z drukarką fiskalną należy w programie dokonać poniższych ustawień:
  Miesiące -> Drukarki -> Drukarka fiskalna -> Parametry -> Parametry (dla drukarek Elzab: Konfiguracja)
  zaznaczamy opcję: Dodaj znak stawki VAT na wydruku.
  W przypadku starszych programów, nie posiadających w/w opcji konieczna jest zmiana nazwy towaru w magazynie (np. poprzez dodanie jednej literki na początku).
 5. Przywrócenie pierwotnych ustawień magazynu.
  Miesiące -> Instalacja,konfiguracja -> Opcje -> Magazyn