Wczytywanie faktur z Eurocash

Od wersji 4.6.912, zostało zaimplementowane automatyczne wczytywanie faktur wystawianych w hurtowniach Eurocash.
Procedura wczytania faktury jest prosta i nie powinna nastręczyć większych problemów. Jedyną niedogodnością jaka występuje podczas importu faktury jest konieczność dopisywania kodów opakowań zbiorczych. Kody te (są zawarte w plikach z fakturami) należy dodać do kartotek towarów jako barkody.
Po wykonaniu takiej operacji system bezbłędnie odczyta właściwy kod i pobierze z magazynu odpowiedni towar.


Poniżej zamieszczamy instrukcje jak należy wczytać fakturę:

 

  • W zakładce Tabele > Zakup > Faktury Zakupu, wciskamy klawisz F12 i wybieramy opcję: Import Eurocash. Wybieramy właściwy magazyn i wciskamy klawisz F12.
  • Wskazujemy plik otrzymany z hurtowni (P*.dbf), naciskamy F12. W tym momencie program pobierze dane o towarach i zapyta nas o dostawcę, wskazujemy oczywiście Eurocash.
  • Następnym krokiem jest dopasowanie nierozpoznanych towarów lub założenie nowych kartotek w towarach, których na naszym magazynie jeszcze nigdy nie było. Jakiekolwiek zmiany w nazewnictwie, cenach, stawkach Vat-u, są w odpowiedni sposób oznaczane poprzez skróty liter (wszystkie skróty są opisane u dołu ekranu).

 

W przypadku nowych towarów zalecamy w pierwszej kolejności poddanie ich edycji (Ctrl+Enter), uzupełnienie wszystkich wymaganych pól, a następnie wciśnięcie klawisza F3 i dodanie tego towaru jako nowego.
Jeśli juz mamy wszystkie pozycje zaszeregowane i prawidłowo wyedytowane, możemy zakończyć wprowadzanie fakturki poprzez naciśnięcie klawisza F12.
Program może wywołać okno dialogowe z potwierdzeniem np. zmian ceny, vatu, nazwy. Oczywiście czytamy wszystkie wyświetlane komunikaty i odpowiadamy na nie zgodnie z prawdą.


W przypadku pytań dotyczących powyższego tematu prosimy o kontakt pod adresem e-mail.