Wersja 5.1.1830.4282 - 30 czerwca 2011

  


   wersja 5.1.1830.4282   -   30  czerwca 2011   


Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Zmieniono sposób księgowania dokumentów sprzedaży - teraz program przy księgowaniu dokumentu sprzedaży ustala przychód według daty sprzedaży, a jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży to według daty wystawienia. Poprzednio zawsze pobierał dokumenty wg daty wystawienia.

Eksport/import danych

 1. Eksport do innych programów - Finka XML:
 • Umożliwiono eksportowanie Korekt zakupu z dwoma numerami - nr dokumentu i nr księgowym, podobnie jak faktury zakupu.
 • Dodano eksport rozliczenia utargu i wpłat bez wskazań z kasy firmy. Podczas eksportu KP/KW w przypadku, gdy jest więcej płatności w jednym dokumencie, to do numeru KP/KW program dołącza w nawiasie numer kolejnego zapisu. Zapobiega to problemom podczas importu, gdy numery się powtarzają.
 1. Eksport do innych programów - KC-menadżer - Dodano eksport danych z 10-tego dnia wstecz.
 2. Eksport do innych programów - Raks XML - Dołożono dekrety w eksporcie do RAKS XML.
 3. Eksport EDI - Dodano w eksporcie dokumentu RW pole  "Przeznaczenie".
 4. Import faktur zakupu - Dodano możliwość importu pola "cena w walucie".

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Emar Solo - Zmodernizowano sterownik kasy fiskalnej. W wersji beta sterownik umożliwia już programowanie / odczyt / kasowanie.
 2. Kasy fiskalne - Posnet Combo/Neo - Dodano możliwość programowania flagi umożliwiającej zablokowanie rabatów dla towarów. Aby zablokować rabatowanie należy ustawić opcję towarowi - blokada upustu.
   
 3. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę Novitus Deon, która jest całkowicie oparta na sterownikach drukarki Delio Prime 3.0
 1. Drukarki fiskalne - Fasy Shamal - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie dodatkowych informacji w stopce paragonu.
 2. Drukarki fiskalne - Elzab Mera, Upos, Innova DF-1 oraz Profit v.50.3, Novitus Delio Prime, Posnet HS - Dodano, na wydruku raportu zmianowego, nominały banknotów wpisanych przez kasjera w raporcie zmiany.
 3. Drukarki fiskalne - Innova Market/Profit 50.3/DF-1 - Dodano możliwość zdefiniowania form płatności.
   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Tworzenie zamówień - Dodano w tworzeniu zamówień (przeglądanie na F7 i F8) ceny netto zakupu.
 2. Tworzenie zamówień - Umożliwiono edycję nazwy towaru w tabeli Tworzenie zamówień pod F11.
 3. Gwarancje - Umożliwiono wycofanie dokumentu sprzedaży z tabeli gwarancji na klawisz F12. Pozwala to na "odzyskanie" numeru seryjnego po zwrocie towaru przez klienta.
 4. Gwarancje - Dodano badanie towarów z gwarancjami i odpytywanie o numery seryjne po zaimportowaniu faktury.
 5. Umowy stałe - umożliwiono kasowanie szablonów umów.


Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano opcję wypełnienia aktualnymi wartościami daty wystawienia i inicjałów wystawiającego, przy kopiowaniu wpłat i wypłat bankowych.

Raporty

 1. Raporty - Haccp - Dodano do tabeli Haccp-u informację o terminie ważności produktów.

Inne

 1. Odsetki podatkowe - Dodano nową stawkę odsetek podatkowych od 09.06.20011r.
 2. Porty komunikacyjne - Rozszerzono ilości portów do COM99
 3. Komunikacja z urządzeniami - Dodano port o nazwie USB. W ten sposób można ręcznie wpisać nazwę urządzenia. W przypadku przejściówek RS232->USB nie przełącza prędkości komunikacji. Należy jeszcze wykonać wybranie urządzenia z listy urządzeń Windows.

Hasła i konfiguracja:

 1. Dodano do uprawnienia w grupie nr 28 możliwość zablokowania dostępu do raportów z kart rabatowych. 
 2. Dodano nowy zakaz w grupie nr 3 Sprzedaż: "Zakaz zmiany formy płatności na WZ zafakturowanych".

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersjach od stycznia 2010 do maja 2011