Nowości w programie styczeń 2010 - maj 2011

 


   wersja 5.1.1731.4222   -   31  maja 2011   


 

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu CDN KH - Dodano podział na kasy fiskalne i filie przy sumowaniu paragonów do jednego zapisu. 
 2. Eksport do programu Finka XML - Umożliwiono, aby w numerze PZ / Faktury zakupu, wpisywany był jednocześnie nr faktury i nr dowodu księgowego.   

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne: 
 • Dodano obsługę nowej kasy fiskalnej: Elcom Euro 50T mini.  
 • Dodano obsługę nowej kasy fiskalnej: Emar Solo.
 1. Kasy fiskalne - Powstała wersja programu umożliwiająca obsługę do 100 kas fiskalnych. Dodano możliwość włączenia kas nr 51 - 100 na opcję KASA100. Narazie obsługa kas o numerach 51-100 jest ograniczona, gdyż nie można wykorzystać w ich przypadku flag zaprogramowania towarów, (tzn. nie można pobierać do wysyłki tylko towarów nowych i zmienionych) i konieczne jest korzystanie z opcji "zmienione po dacie/godzinie".
 2. Kasy fiskalne - Dodano w raporcie serwisowym w Historii odczytów z kas (Ctrl+P), analizowanie również według zgodności dat odczytów. 
   
 3. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej: Upos Cygnus FVA 2.03.
 1. Drukarki fiskalne - Raport zmiany - Dodano możliwość wpisania nominałów banknotów i monet zliczonych podczas raportu zmiany. Ma to pomóc w rozliczeniu kasjera. Jednak ilości nominałów nie są pamiętane, a służą wyłącznie podliczeniu całej wartości utargu.
   
 2. Wagi metkujące - Dodano nową wagę metkującą - Dibal seria 500 (Ethernet). 

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Wyszukiwanie towarów: 
 • Dodano nową, dodatkową opcję wyszukiwania towarów, w dokumentach zakupu lub sprzedaży, wywoływaną przez  Ctrl+F5. Towary z wszystkich magazynów wczytywane są do pamięci wyszukiwania jeden raz, przy pierwszym pobieraniu towaru w danym miesiącu. Oznacza to, że zmiany w opisie towarów (np. nazwa, symbol, stan, cena,...) będą widoczne w liście towarów dopiero po odświeżeniu informacji. Stworzona funkcjonalność daje użytkownikowi spore możliwości konfiguracyjne oraz znacznie przyspiesza proces pobierania towarów. Pełen opis działania funkcji znajduje się na naszej stronie w dziale porad >>>
 • Dodano nowy sposób szukania - Podczas szukania towarów lub kontrahentów przy użyciu funkcji "F5 Wyszukaj w nazwie" umożliwiono szukanie wpisanej nazwy w różnych parametrach towaru (symbol, nazwa, uwagi, słowo klucz itd). Aby program w ten sposób szukał, należy wpisać przed szukaną nazwą znak ~ . Brak znaku tyldy powoduje szukanie tylko w nazwie.
 • Podczas pobierania towarów do dokumentów oraz przeglądania kontrahentów i magazynu przy pomocy opcji wyszukania "F5 Wyszukaj w nazwie" dodano do tej funkcji możliwość wyszukiwania po kilku słowach wpisanych po sobie.
 1. Kasa / Bank firmy
 • Bank firmy - Dodano możliwość wysyłania utworzonego pliku przez Eksport eliksir, dla banku internetowego przez FTP / mail itp. 

Raporty

 1. Funkcje serwisowe - Niezgodności kart. towarowe <-> dokumenty - Dodano możliwość analizowania Historii odczytów z kas. 

Inne

 1. Karty rabatowe:
 • Dodano w konfiguracji kart opcje, umożliwiające ustalenie wysokości maksymalnej kwoty rabatu na dzień i na miesiąc.   
 • Dla ujemnej punktacji oraz dla kart limitowych dodano opcję umożliwiającą naliczanie punktów od wartości transakcji po udzieleniu rabatu. Normalna punktacja już tak działa. 
 1. Różnice kursowe - Umożliwiono pobranie kursu waluty z internetu w momencie wpisywania różnic kursowych. 
 2. Odsetki Podatkowe - Dodano nową stawkę odsetek podatkowych od 12.05.2011.
 3. Hasła i konfiguracja:
 • Dodano nowy zakaz w grupie 5 Zakupy: "Zakaz dostępu do otrzymanych zamówień" .
 • Dodano nowy zakaz w grupie 5 Zakupy: "Zakaz dostępu do bufora zakupów".  

 


   wersja 5.1.1628.4165  -  30  kwietnia  2011 


 

Kadry/płace

 1. Deklaracje podatkowe - Dodano nowe wzory wydruków deklaracji PIT-11 (18) oraz PIT-4R (3 poprawione).

Księgowość

 1. Księga Handlowa FK - Dodano możliwość księgowania not obciążeniowych.

Eksport/import danych

 1. Import z innych programów - Dodano nowy import z programu PC-Market 7.
 2. Import faktur zakupu:
 • Dodano kontrolę podczas importu z pliku, czy importowany dokument został już wcześniej wpisany lub zaimportowany. Taka kontrola była wcześniej tylko przy ręcznym wpisywaniu dokumentu.
 • Dodano opcję "Skopiuj z..." umożliwiającą skopiowanie parametrów towaru, oprócz symbolu, indeksu, nazwy dla kasy i ceny zakupu. 
 1. Eksport do programu Wapro - Dodano dodatkowy eksport do starej wersji Wapro.
 2. Eksport do programu CDN FK - Umożliwiono w eksporcie do programu CDN ujęcie raportów fiskalnych wyłącznie z danej filii. 
 3. Eksport do urządzeń mobilnych / Adept - Zwiększono ilość przedstawicieli handlowych przy synchronizacji z Adeptem.


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe Drukarki fiskalne:
 • Drukarka fiskalna Innova DF-1FV - Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej. Drukarka umożliwia drukowanie faktur VAT. 
 1. Drukarka fiskalna - Sterownik niefiskalny - Dodano raport zmiany drukowany na podobieństwo innych raportów drukowanych przez drukarki fiskalne.

Filie

 1. Przesunięcia MM Wysyłane - W Przesunięciu wysyłanym do filii dodano możliwość pobrania pozycji z Przesunięcia Odebranego. 

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktura zaliczkowa - Dodano możliwość cofnięcia zatwierdzenia podatkowego. 
 2. Towary - W oknie 'Dane pozycji' (w starym i nowym) dodano klawisze Ctrl+N oraz Ctrl+M, które służą do nadawania nowego symbolu i plu.

Inne

 1. Odsetki podatkowe - Dodano nową stawkę odsetek podatkowych od 6.04.2011. 
 2. Rozmiarówka - Dodano możliwość wpisania symbolu towaru tworzonego w rozmiarówce, do pola uwag towaru (25 znaków), co jest pomocne w przypadku gdy stworzony przy rozmiarówce symbol jest dłuższy, niż miejsce na wpisanie Symbolu-kod kreskowy w danych towaru (16 znaków).
 3. e-Deklaracje:
 • Umożliwiono pokazywanie deklaracji VAT-7K (6) z poziomu e-Deklaracji.
 • Dodano możliwość ręcznego wpisania numeru referencyjnego, co może być przydatne na przykład do pobrania UPO z dokumentu wysłanego w innym programie.

 


   wersja 5.1.1531.4096   -   31  marca  2011  Eksport/Import danych

 1. Eksport do programu Finka XML - Dodano KP i KW w eksporcie. Dodano podział KP/KW na dni. Dodano pole WPLATA. Umożliwiono zbijanie paragonów do jednego zapisu.
 2. Eksport do programu Raks - Dodano możliwość eksportu do FK Raks w formacie XML.
 3. Eksport do programu Wapro Kaper/Varico - Dodano możliwość ustalenia jakie dokumenty mają być eksportowane.
 4. Eksport do programu Symfonia - Dodano możliwość wyeksportowania raportów fiskalnych.
   
 5. Import / Eksport Symplex EDI - Dodano pole opcje z towaru.
 6. Import faktur zakupu - Dodano pola importujące rabat kwotowy i procentowy co dostosowało import do możliwości zaimportowania plików z Makro, gdzie rabat umieszcza się jako kwotowy do pozycji. 
 7. Import z programu Subiekt 4 - Dodano możliwość ustalenia na który magazyn zostanie przeprowadzony import towarów, oraz możliwość wyłączenia usług z importu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne
 •   Dodano nową drukarkę fiskalną Farex DF-01 Topaz, która jest oparta całkowicie na sterowniku Elemis Giga.
 1. Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS - Dodano nr rejestracyjny pojazdu w nazwisku odbierającego, przy wydruku faktury VAT na drukarce.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Paragony z kasy fiskalnej - Dodano flagę w rejestrze paragonów/faktur, że dokument jest z kasy fiskalnej. Flaga ta musi występować jednocześnie z flagą oznaczającą "Dokument do paragonu, lub z kasy fiskalnej".  
 2. Zamówienie od odbiorców - Dodano możliwość pobrania zamiennika w zamówieniu sprzedażowym.

Inne

 1. e-Deklaracje    
 • Dodano weryfikację numerów NIP, PESEL, REGON i wyrzucanie niedozwolonych w XML znaków.  
 • Dodano możliwość wysłania deklaracji VAT-7 oraz deklaracji VAT-7K - kwartalnych. Dodano możliwość elektronicznego składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K również jako osoba fizyczna.  
 • Umożliwiono pokazanie deklaracji VAT-7 (12) z poziomu e-Deklaracji.
 1. Dane firmy - Dodano pole "kod urzędu", które jest niezbędne do wysyłania e-Deklaracji. Dodano w danych firmy możliwość definiowania nazwiska i imienia właściciela, jego numeru PESEL oraz daty urodzenia potrzenych przy wysyłaniu e-Deklaracji jako osoba fizyczna. 
 2. Stawki VAT - Uaktualniono stawkę VAT irlandzką, gdyż zmieniła się z 21,5% na 21%. 
 3. Zamienniki - W liście zamienników dodano rubrykę 'Uwagi' z towaru. Dodano też zamienniki w raporcie 'Sprzedaż towarów w zadanym okresie' (F10 Zamienniki).    
 4. Hasła i konfiguracja:
 • Dodano nowe uprawnienia zakazu eksportu i zakazu importu przez Eksport / Import Symplex EDI.
 • Dodano możliwość informowania osób z większymi uprawnieniami np. kierowników, o takich czynnościach podejmowanych przez użytkowników, które powodują naruszenie uprawnień wymagające podania hasła (klawisz F12 Alerty), program po takim zdarzeniu dopisze alert dla kierownika, i pokaże go kierownikowi przy najbliższym logowaniu.   wersja 5.1.1428.4019   -   28  lutego  2011   


Księgowość

 1. Deklaracja VAT - Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (12), VAT-7K (6).
 2. Ewidencja VAT -  Zmieniono tabele ewidencji VAT przystosowując je do rozliczenia według nowych stawek VAT.


Eksport/Import danych

 1. Import z programu CDN Optima - Nowy import - Dodano do programu możliwość importu danych z programu CDN Optima.  Ujęto import ceny zakupu oraz wszystkich cen sprzedaży.
 2. Import z programu Subiekt 4 - Umożliwiono import usług z Subiekta 4.  
 3. Import Symplex EDI - Umożliwiono import cen sprzedaży 3-10. Umożliwiono import danych dodatkowych do towaru. Poprzednio dane te były importowane tylko w przypadku gdy była zaznaczona opcja łącznie z opcją importu towarów.
 4. Import faktury zakupu - Dodano możliwość importu rubryki "opis" (kolumna opis w magazynie). Dodano pola 'mnożnik ilości' oraz 'dzielnik ilości' oraz zwiększono wielkości rekordu importowanego z 4kB do 20kB. Umożliwi to import dokumentów typu XML, gdzie można dodać tylko pojedyncze pole. Umożliwia to import faktury z Makro w formacie XML.
   
 5. Eksport do programu Finka XML 1.3 - Nowy eksport - Dodano do programu możliwość eksportu danych z programu Finka XML. Dodano w eksporcie, dla paragonów nr dokumentu, dodano pole informujące o koszcie sprzedaży oraz pole ID.
 6. Eksport do innych programów - Dostosowano eksporty do obcych programów w zakresie nowych stawek VAT.
 7. Eksport do programu Yuma - Dodano eksport PZ zakupu.
 8. Eksport do programu CDN KH - Dodano dodatkowy rekord w eksporcie dla faktur zakupu unijnych umożliwiający łatwiejsze księgowanie w KH.
 9. Eksport do programu Wapro Fakir - Dostosowano eksport do wersji programu 7.6.
 10. Eksport do programu Raks - Zwiększono pola kont księgowych z 12-tu do 16-tu znaków.
 11. Eskport do programu Kamsoft - Dodano pytanie o katalog.
 12. Eksport do programu Symfonia - Dodano możliwość wyłączenia eksportowania WZ.
 13. Eksport Symplex EDI - Zmieniono sposób eksportu dla dokumentów RW, MM wysyłane oraz MM wewnętrzne w taki sposób, aby były eksportowane z dokładnymi cenami zakupu, zamiast w cenach uśrednionych.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD - protokół Posnet - Dodanie opcji umożliwiającej umieszczenie rabatu procentowego i kwotowego na wydruku fiskalnym pod każdą pozycją oraz wyłączający taką informację w stopce paragonu.
 2. Drukarki fiskalne Posnet/Optimus Wiking/Posnet HS - Umożliwiono wydruk WZ-tek, na których są zwroty towarów - gdy użytkownik fiskalizuje dokument powstały z WZ-tek, na których były zwroty towarów, na fakturze są pozycje z ujemną ilością, które powodują storno.
 3. Drukarki fiskalne - Poszerzono możliwości opcji drukowania paragonu testowego. Dodano opcję aktywności drukarki fiskalnej.
 4. Drukarka fiskalna Elzab Mera FV 2.01 - Dodano w raporcie zmiany możliwość zadeklarowania także innych form płatności i drukowanie na raporcie tylko zadeklarowanych płatności. 
 5. Drukarka fiskalna Innova Profit 42.1 - OnLine - Dodano możliwość drukowania nr paragonu w trybie On-Line.
 6. Drukarki fiskalne oparte o protokół Posnet - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie kontroli obecności papieru w drukarce przed każdą drukowaną pozycją. Opcja zrobiona specjalnie dla użytkowników starych drukarek np. Emar duo PLUS, gdzie nie działa opcja odczytu statusu DLE. Dodatkowym rezultatem włączenia tej opcji na innych drukarkach jest przyśpieszenie transmisji do drukarek.
   
 7. Kasa fiskalna Elzab Mini - Zlikwidowano blokadę na PLU>500.
   
 8. Wagi kalkulacyjne - Umożliwiono odczyt wagi na zasadzie różnicy pomiędzy odczytem bieżącym a odczytem poprzednim.
 9. Wagi kalkulacyjne - Radwag - Dodano możliwość tarowania z programu po każdym odczycie wagi. Opcja podobna do wcześniej już wprowadzonej, ale różniąca się tym, że tarowanie poprzez wysłanie rozkazu z komputera zeruje także wyświetlacz klienta wagi. Widzi więc on to co się waży metodą różnicową.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty zakupu / sprzedaży - Wprowadzono zmiany w obsłudze PKWiU -  Program zadaje pytanie o numer PKWiU na fakturze zakupu tylko gdy zastosowano zwolnioną stawkę VAT towaru (zwol.) oraz gdy drukujemy dokument sprzedaży to numer PKWiU automatycznie drukuje się tylko gdy mamy towar ze stawką VAT zwolnioną. 
 2. Faktura RR - Ustawiono domyślną stawkę VAT dla tego dokumentu na 7%.
 3. Tworzenie zamówień - Dodano klawisz Ctrl-F4 do zaznaczania lub odznaczania wszystkich pozycji oraz po zaznaczaniu insertem pozycji - skok w dół do następnej. 
 4. Drukowanie faktur - Z zakresu działania funkcji "Podczas drukowania do nazwy towaru dopisz: 'SYMBOL', 'INDEKS', 'INDEKS i SYMBOL' z magazynu ..." wykluczono dopisywanie przy wydruku faktury zakupu.
 5. Towary -  W 'starym' oknie dialogowym 'Dane pozycji' rozszerzono pola do wpisywania ceny zakupu i ceny sprzedaży o dwa miejsca.

Kasa / Bank firmy

 1. Kasy gotówkowe - Rozbicie ze względu na typ dokumentów - Dodano możliwość przyporządkowania kas gotówkowych do sprzedaży z rejestru faktur eksportowych i importowych. Teraz można ustalić osobne kasy na poszczególne rejestry.  

Raporty

 1. Lista zadłużonych firm - Dodano opcję 'F9 Utwórz przelewy'. Po wypełnieniu raportu za pomocą nowej opcji można automatycznie dopisać przelewy na dokumenty, które są naszymi wierzytelnościami.

Inne

 1. Zmiana stawki VAT na 2011:  
 • Domyślnie ustawiono nową stawkę VAT 23%.
 • Dodano stawkę angielską 20%.
 • Zmieniono tabelę raportów fiskalnym dodając nowe kolumny dla nowych stawek VAT.
 • Dostosowano eksporty do obcych programów w zakresie nowych stawek VAT.
 • Dodano do księgowania w księdze handlowej nowe stawki VAT 23%, 8%, 5%.
 1. Numeracja dokumentów - Dodano nową funkcję zerowania numeracji wszystkich dokumentów. Zerowane są wszystkie liczniki oraz zmienia się rok z poprzedniego na nowy jeśli jest wpisany w przepisie ( np.: .../2010 zmieni się na .../2011). Funkcja dotyczy tylko numeracji zwykłej - nie dotyczy numeracji rocznej, miesięcznej, dziennej. Opcja jest dostępna w Miesiące -> Instalacja Konfiguracja -> Numeracja dokumentów -> Zerowanie numeracji. 
 2. Email - Umożliwiono odczyt załączników w listach bez atrybutu informującego o sposobie kodowania (np. 8 bitów, plain/text itp).
 3. Odsetki - Zaktualizowano stopy procentowe odsetek podatkowych.
 4. Wydruki seryjne - Dodano opcję, która umożliwia pobranie tylko dokumentów niedrukowanych.
 5. Hasła i konfiguracja:
 • Dodano nowy zakaz w kasach gotówkowych - 'Zakaz edycji daty i numeru przy nowym KP/KW'. W momencie kiedy przy przyjmowaniu KP ktoś zmieni datę, to pieniądze przyjęte nie trafią do raportu kasowego, bo będą np. z datą 1999 roku.
 • Dokonano zmian w uprawnieniach szablonowych - wszyscy z wyjątkiem 'Magazyniera' mogą fiskalizować dokumenty.    
 • Podłączono uprawnienie zakazu podglądu utargu w Info kasowym dla drukarek fiskalnych Posnet.    

Nowości

 1. e-Deklaracje - Nowy moduł w programie, umożliwiający wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych do MF za pomocą Web Service-u. Funkcja znajduje się w opcji Tabele / e-Deklaracje. Aby wysłać deklarację, należy  wyeksportować ją do wysyłki używając klawisza "F11 E-deklaracja" będąc w deklaracji podatkowej w graficznej wersji. Funkcja dostępna narazie dla PIT-11(17). Tabela e-Deklaracji jest na każdy rok zakładana osobno.
 • Kadry płace - Dodano możliwość wprowadzenia kodu Urzędu Skarbowego w opcji "F5 Opis pracownika", który będzie wykorzystany przy wysyłaniu deklaracji (PIT-11) drogą elektroniczną do MF.
 • Terminal - Umożliwiono wydruk graficznego formularza UPO  (urzędowe potwierdzenie odbioru) przez terminal.  

 


   wersja 5.1.1231.3872   -   31 grudnia 2010   


 

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu Symfonia - Dodano możliwość rozdzielenia eksportu na faktury zakupu krajowe i eksportowe.
 2. Eksport EDI - Dodano pole opłaty skarbowej w eksporcie faktur zakupu.  
 3. Import przelewów masowych - Dokonano modyfikacji importu przelewów masowych, w skutek czego program, podczas ręcznego wyboru dokumentu do regulacji program pokazuje także informacje o przelewie odczytanym z importu. Teraz użytkownik dokonując regulacji zadłużenia widzi o jaki przelew chodzi.
 4. Import z programu Wf-mag - Dodano możliwość importu barkodów z  programu Wf-mag.
 5. Import z programu Subiekt GT - Dodano pytanie o magazyn, na który mają być zaimportowane dane. 
 6. Import EDI - Dodanie opcji umożliwiającej nie wczytywanie pozycji towarowych, które nie są zidentyfikowane w magazynie. 
 7. FTP - Dodano nowe funkcje w konfiguracji FTP.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Ponset Bingo HS - Sterownik oparty o kasę Posnet Combo. 
 1. Kasy fiskalne - Ponset Neo - W przypadku konieczności wykonania raportu programowania podczas programowania towarów program teraz automatycznie wykona raport programowania.
 2. Kasy fiskalne - Reguły - Dodano opcję umożliwiającą usunięcie początkowych zer z symbolu/indeksu poprzez regułę.
 3. Kasy fiskalne - Reguły - Dodanie psedozmiennej $X w regułach oznaczającej identyfikator towaru. Dodano opcję umożliwiającą modyfikację kodów tylko o statusie barkodów lub towarów.
 4. Kasa fiskalna Elzab delta - Dodano możliwość przypisania klawiszy z polskimi znakami
 5. Raporty fiskalne - Umożliwienie wpisywania raportów dla tych użytkowników, którzy nie mają kas fiskalnych.
   
 6. Drukarki fiskalne - Dodano we wszystkich sterownikach drukarek możliwość przeprogramowania stawek VAT  (bez drukarkek  IBM Sure One, CompArt TP Line).
 7. Drukarka fiskalna - Sterownik drukarki "Niefiskalna" - Dodano możliwość wymiany słów na inne, co umożliwia wykorzystanie programu w przypadku wydruków paragonów w innych krajach poprzez tłumaczenie na język tych krajów paragonów. Umożliwiono definiowanie własnego wyglądu wydruku linii paragonu.  
 8. Drukarki fiskalne Datecs MP56 / Niefiskalna - Rozdzielono w oknie konfiguracji drukarki fiskalnej, parametry drukarki i raporty.
 9. Drukarka fiskalna Posnet Combo/HS - Drukowanie faktury - Dodano opcjię umożliwiającą drukowanie PKWiU dla wszystkich towarów, a nie tylko dla zwonionych z VAT.
 10. Drukarka fiskalna Elemis Giga - Umożliwiono druk polskiech znaków w jednostce miary oraz drukowanie przez drukarkę znaków ".,()*+-' w nazwach. Poprzednio dostępne były tylko litery.  
 11. Terminal płatniczy - Dodane nowego urządzenia do programu - terminal eService - Pekao Verifon Vx501.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Odblokowano pokazywanie stanu magazynwego w sspos.
 2. Dodano sprawdzarkę do sspos-a   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Cena Sprzedaży - Dodano sprawdzanie wysokości ceny sprzedaży przy udzielaniu rabatu kwotowego oraz sprawdzanie wysokości ceny sprzedaży w korektach sprzedaży.
 2. Tworzenie zamówień -  Dodano nadawanie numeru zamówienia gdy tworzy się zamówienie do dostawców oraz umożliwiono stworzenie jednego zamówienia do dostawcy z wszystkich towarów w tworzeniu zamówień bez potrzeby wybierania Zaznaczenia->Jasne, szare.
 3. Przesunięcia Wysyłane - Dodanie opcji "pobierz niezerowe" (podobnie jak w MM wew.) w przesunięciach MM wysyłanych.
 4. Zamówienia do Dostawców - Dodanie możliwości sortowania po symbolu (F6) lub nazwie (F7) przy pobieraniu towarów o przekroczonych stanach ujemnych na dokument Zamówienia do dostawców.

Raporty

 1. Inwentaryzacja - Protokół różnić korekta stanów - Podczas ręcznego korygowania stanów uwzględniono barkody z mnożnikiem.
 2. Raporty - Zakup Wyciąg z dokumentów - Dodano pokazywanie cen sprzedaży towarów jakie sa ustalone w dokumencie zakupu.
 3. Raporty - Wyciągi ze sprzedaży i zakupu oraz z kartotek magazynowych - Dodano klawisz umożliwiający podpowiedź nazwy i symbolu towaru (F10 lub F11) w dialogu uruchomienia raportu.    

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Zmieniono domyślne ustawienia, tak aby użytkownik był od razu aktywny.  
 2. Kalkulator - Dodano nowe stawki VAT oraz umożliwiono przełączanie stawek na stare lub nowe.
 3. Wyświetlanie - Dodano nową opcję w wyświetlaniu (Alt W - Ekran)  "Schowaj myszkę po..."
 4. Wyświetlanie - Umożliwiono wybór kolorów tła dialogu, ramki i grupy (Alt W - Ekran).
 5. Słownik towarów - Zmiana stawek VAT - w miesiącach od stycznia 2011 dla towarów pobranych ze słownika, które mają wciąż starą stawkę, będzie ona zamieniana wg schematu 22->23, 7->8, 3->5.      

Nowości

 1. Zmiana stawek VAT na 2011:
 • Funkcja przejścia stawek VAT - Dodanie funkcji umożliwiającej zmiane stawek VAT: opcja wymiany stawek w magazynie na Alt-F5 oraz opcja dla dealerów. 
 • Funkcja przejścia stawek VAT - Dodano raport w przejściu stawek VAT. Dodano klawisz Ctrl+P ułatwiający sprawdzanie cen zakupu. 
 • W rejestrach dokumentów zakupu i sprzedaży zamiast rubryk Brutto 22%, Netto 22%, VAT 22%, Brutto 7%, Netto 7%, VAT 7% wprowadzono odpowiednio Brutto podst., Netto podst., VAT podst., Brutto obniżona, Netto obniżona, VAT obniżona.
 • Dodano w programie możliwość odblokowania stawki 19% - do Holandii.
 • Dodano możliwość programowania stawek VAT w drukarkach fiskalnych, oraz możliwość przypisania nowych stawek w kasach fiskalnych.
 • Stawki VAT - Dodanie możliwości zmiany sposobu wyceny towarów po zmianie stawek.
 • Słownik towarów - Zmiana stawek VAT - w miesiącach od stycznia 2011 dla towarów pobranych ze słownika, które mają wciąż starą stawkę, będzie ona zamieniana wg schematu 22%->23%, 7%->8%, 3%->5%.   

 


   wersja 5.1.1031.3730   -   31 października 2010   Księgowość

 1. Księga podatkowa - Dodano nowe opcje "F6 Pokaż podatek" i "F7 Oblicz podatek", które umożliwiają naliczenie lub tylko pokazanie naliczonego podatku, bez konieczności otwierania deklaracji PIT-5 i PIT-5L.   


Eksport/import danych

 1. Import z programu DGCS - Umożliwiono, aby w przypadku przekroczenia liczby towarów >32000 program importował pozostałą część na następny magazyn.
 2. Import z programu FPP CDN - Dodano możliwość zapytania, na który magazyn program ma importować towary.
 3. Import faktury zakupu - Dodano w opcjach zaawansowanych możliwość wyłączenia dekodowania kodów wagowych lub przypisanie im ilości =1.


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka fiskalna Elemis Giga - Dodano opcję umożliwiającą spowolnienie komunikacji w przypadku błędów użytkownika. Dodano literę stawki VAT. Umożliwiono dodanie symbolu w nazwie drukowanego towaru. 

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty sprzedaży i zakupu - Zablokowano możliwość 'Zamiany na ...' dokumentów wystawionych do WZ/PZ lub zamówień.
 2. Dokumenty zakupu - Dodano klawisz, umożliwiający, przy odpisywaniu faktury zakupu, gdy jest pytanie czy zapisać zmiany w magazynie, wybrać opcję: "Tak na wszystkie", aby program nie pytał za każdym towarem czy zapisać zmiany. 

Raporty

 1. Raporty dla kart rabatowych - Dodano możliwość pobrania informacji także z dokumentów, na których nie użyto kart rabatowych.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia:
 • Dodano zakaz zmiany ceny sprzedaży poniżej narzutu minimalnego.
 • Dodano zakaz wykonywania raportu dobowego.
 • W tabeli haseł dodano rubrykę "Aktywność", która pozwala chwilowo wyłączyć możliwość logowania dla niektórych użytkowników.
 • Zwiększono dwukrotnie długość hasła.  
 • Dodano funkcję "F11- opcje wyświetlania", która umożliwia dla każdego z użytkowników ustawienie dokładności wyświetlania ilości oraz ceny zakupu.
 1. Grupy i Kategorie - Udostępniono konfigurację Katogorii w  "Instalacja, konfiguracja" / "Definiowanie", oraz konfigurację Grup w magazynie. Uproszczono wygląd opcji definiowania kategorii. 

Nowości

 1. Karty rabatowe - Stworzono nowy typ kart: Karty Limitowe, które umożliwiają zastosowanie transakcji przedpłaconych. Płatność taką kartą ujęta jest na dokumencie jako BON. 

 


  wersja 5.1.930.3672   -   30 września 2010  


 

Księgowość

 1. Kadry - płace - Utworzono nowy formularz ZUS Z-7 - Zastępcza asygnata zasiłkowa - dokument ten, tworzy się w przypadku, gdy chorobowe pracownika obejmuje dłuższy okres. L-4 potwierdza prawo do zasiłku i wypłatę w miesiącu bieżącym, a Z-7 dokumentuje wypłatę w następnym okresie.
 2. Formularze podatkowe - Dodano formularze podatkowe w wersji graficznej, oraz dodano opcję umożliwiającą wybór między formularzami graficznymi a tekstowymi (Miesiące -> Instalacja konfiguracja -> Opcje -> Formularze). Funkcja dotyczy deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-4R, PIT-4, PIT-11, PIT-40.  

Eksport/import danych

 1. Import EDI  -  Umożliwiono zaimportowanie numeru faktury zakupu o długości większej niż 16 znaków, w celu dostosowania do starych przeróbek, które zwiększały ten numer do 32 znaków.
 2. Import faktury zakupu - Zwiększono szerokości importowanego numeru do 32 znaków.
 3. Import przelewów masowych - Dodano możliwość ręcznego wybrania dokumentów do regulacji.
 4. Eksport przelewów - Dodano eksport przelewów elixir do mBanku.
 5. Eksport do programu CDN KH - Dodano możliwość zdefiniowania osobnych rejestrów dla faktur eksportowych i importowych. Dodano eksport WZ/PZ.   


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne - Umożliwiono komunikację  z urządzeniami przez protokół TCP/IP. Opcja stworzona generalnie na potrzeby konwertera Ethernet/RS produkowanego przez Mikel, a sprzedawanego przez Posnet-a jako LAN2RS. Konwerter umożliwia komunikację z dowolną drukarką lub kasą. Warunkiem jest, aby urządzenie nie wykorzystywało sygnałów sterujących CTS/DSR, bo nie są one obsługiwane przez ten konwerter.
   
 2. Kasy fiskalne - Novitus Tango/PS3000/Soleo - Dodano opcję umożliwiającą włączenie pytania o zakres odczytu PLU podczas odczytu sprzedaży.
 3. Kasy fiskalne - Logi komunikacji - Umieszczono w logu dokładne informacje o czasie jaki upłynął od początku transmisji.
   
 4. Drukarka fiskalna Upos - Zmodernizowano sterownik drukarki. Dodano drukowanie terminu płatności oraz konta bankowego na fakturach z drukarki. Przy wpłacie wieloma formami płatności drukowanie odpowiednich form na paragonie.
 5. Drukarka fiskalna Upos-2xxFV - Dodano raporty zmiany/kasjera/okresowego zmiany.
   
 6. Waga metkująca Medesa ECO label 2000 - Dodano możliwość oznaczania produktów jako nie wagowe. 

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Dodano możliwość obsługi sprawdzarek cen, bezpośrednio ze stanowiska pos.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Magazyn - Dodano nową kolumne w tabeli magazynu "Opis".  
 2. Międzymagazynowe przesunięcie towarów - Dodano funkcję kopiowania MM-ek międzymagazynowych.
 3. Faktura / Paragon - Zmień cenę - Dodano opcję umożliwiającą zmianę tylko bieżącej pozycji (F8 Zmień / Ustal -> Zmień ceny pobierając z mag.  -> F3 Bieżąca poz.).
 4. Przeglądanie towarów - Przyspieszono odczyt barkodów.
 5. Wpisy ręczne - Umożliwiono drukowanie PKWiU dla wpisów ręcznych.  

Raporty

 1. Wyciągi - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano opcję 'Pomiń faktury z WZ'.

Inne

 1. Kontrahenci - Umożliwiono definiowanie upustów/cen w grupach towarowych już podczas dodawania nowego kontrahenta.
 2. Definiowanie konfiguracji - Dodano opcję konfiguracji Ctrl-J w podpowiedziach w tabelach: magazyn, faktury, kontrahenci, spis magazynów. 
 3. Umowy stałe - Dodano w rejestrze umów kolumny z wartością netto, brutto i VAT, oraz zmieniono system dodawania nazw miesięcy do symbolu towaru na fakturze do umowy (poprzednio program pobierał datę z bieżącego miesiąca a teraz ustala ją na podstawie zegara systemowego).  

Nowości

 1. Dystrybutor paliw - Nowa funkcjonalność w programie - Dodano możliwość obsługi dystrybutorów paliw opartych o sterownik PS3010 TESS Petromis  (Miesiące -> Inne Urządzenia). Odczyt dystrybutora następuje po naciśnięciu klawisza SPACJI w opcji wystaw.

 


  wersja 5.1.902.3619 - 2 września 2010  


 

Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Dodano możliwość zaksięgowania Noty Obciążeniowej.

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu Yuma - Dodano możliwość ustalania identyfikatora kontrahenta.
 2. Import EDI - import przelewów masowych - Dodano możliwość, w imporcie przelewów, identyfikacji po dodatkowych polach kontrahenta, gdzie wpisane są dodatkowe konta bankowe. Takie konto powinno być wpisane z etykietą "konto".

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - W tabeli programowania kasy fiskalnej dodano klawisz 'Ctrl-E Pobierz z faktury'. Umożliwia pobranie towarów z faktury zakupu.
 2. Kasy fiskalne - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie programowania podstawowych kodów towaru z kasy, a programowanie tylko barkodów.
 3. Kasy fiskalne - F7 odpisanie sprzedaży z kasy jako paragonu -  Dodano numer kasy w rubryce numeru urządzenia w rejestrze paragonów. 
 4. Kasa fiskalna - Novitus PS3000 - Dodano możliwość wyłączenia odczytu opakowań.
   
 5. Drukarki fiskalne - Dodano opcję otwarcia szuflady drukarki fiskalnej z menu oraz przez Shift-F7.
 6. Drukarki fiskalne - Reguły wysyłania do drukarek - Umożliwiono filtrację wysyłania do drukarki pod kątem inicjałów oraz uwag do faktur/pargonów.
 7. Drukarka fiskalna - Fasy Shamal - Podpięto uprawnienia do wykonania raportów zerujących/poglądowych 40:1 oraz 40:2.
 8. Drukarka fiskalna - Elzab Mera - drukowanie faktur - Dodano pola informujące o koncie bankowym i płatności pod stopką faktury.  
   
 9. Nowe Sprawdzarki cen:
 • Sprawdzarka Novitus/Newland NQuire 200.  
   
 1. Waga metkująca - Medesa Proxima - Dodano możliwość ustalania indywidualnego terminu przydatności do spożycia.
   
 2. Skaner kodów kreskowych - Zmodyfikowano konfigurację oraz dodano dodatkowe opcje, które umieszczono w zakładkach.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Magazyn - W "starym" oknie "Dane pozycji..." Dodano 10 cen sprzedaży i wartość zysku netto od każdej ceny sprzedaży.
 2. Faktura sprzedaży - zawartość - Nowa opcja "Ctrl-F2" umożliwia pokazanie historii cen sprzedaży produktu dla kontrahenta.
 3. Korekty faktur zakupu i sprzedaży - Umożliwiono kontrolę wartości dokumentu korygowanego i korekty, tak aby można było zwracać tylko tyle towaru, ile było na dokumencie źródłowym.
 4. Cennik promocyjny - Dodano nowe opcje w funkcjonowaniu cennika:
 • Przy kasowaniu pozycji z cennika promocyjnego, program wykrywa czy dana pozycja jest w promocji i pyta co zrobić z cenami.
 • Zabroniono tworzenia zachodzących na siebie promocji.
 • Uniemożliwiono wejście do cennika promocyjnego na hasło.
 • Program bada pozycje zawarte w cenniku, czy ceny promocyjne nie zeszły poniżej narzutu minimalnego, po czym pokazuje odpowiedni komunikat.       
 1. Przegladanie towarów - przyspieszono pobieranie listy towarów do tabelki przeglądu towarów (F5 Weź towar, F4 w obcji wystaw), co zwłaszcza w sieci, znacznie przyspiesza pracę z dokumentani sprzedaży i zakupu.

Raporty

 1. Karty rabatowe - Punktacja - Dodano opcję "pozostałe nie wymienione" umożliwiającą punktację w grupach innych niż wymienione w liście 5-ciu zasad punktacji. Kiedyś punktacja obejmowała wszystkie grupy, teraz można wybrać czy wszystkie poza tymi, które traktuje się szczególnie (wymienione w tych 5-ciu zasadach).

Inne

 1. Towary z pustymi kartotekami "redukcja bazy" - Przeprowadzono modernizację tej funkcji oraz dodano funkcję - zaznacz towary starsze od daty... , która pozwala na automatyczne zaznaczanie do usunięcia towarów wg daty.
 2. Słownik towarów usuniętych - Dokonamo modyfikacji tej funkcji. Dotychczas w słowniku towarów usuniętych mieściła się tylko nazwa skasowanego towaru. W momencie, gdy klient dodawał do bazy towar ponownie, w pierwszej kolejności był on poszukiwany w słowniku Symplex.  W tym momencie słownik towarów usuniętych ma wyższy priorytet, a obok nazwy, przechowywana jest w nim także jednostka miary, stawki VAT zakupu i sprzedaży, PKWIU, cena zakupu i sprzedaży brutto. Przy ponownym dodaniu towaru ze słownika do bazy wyświetlana jest ponadto informacja o dacie usunięcia tego towaru, co pozwala zdecydować o przydatności tych danych. Możliwość podania większej ilości danych została również dodana do słownika użytkownika, czyli dodatkowej bazy w formacie CSV, którą każdy może sobie podpiąć pod program.

Nowości

 1. Noty obciążeniowe - Umożliwiono wystawienie Noty Obciążeniowej w nowym rejestrze w sprzedaży, a także dopisanie jej wartości do salda kontrahenta i do księgi przychodów i rozchodów.

 


  wersja 5.1.731.3578 - 31 lipca 2010  Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Dodano możliwość zaksięgowania różnic kursowych podczas wypełniania księgi.
 2. Księga Handlowa - Dodano możliwość zaksięgowania różnic kursowych. Księgowanie odbywa się z wnętrza raportu: Raporty->Wyciągi->Różnice kursowe - wyciąg z kartotek.


Eksport/import danych

 1. Eksport EDI - Dodano pole 'NazwaDlaKasy' w przypadku eksportu magazynu.
 2. Eksport / Import EDI - Umożliwiono przenoszenia przez MM-ki filialne pola z informacją o nazwie filii.
 3. Import faktury zakupu - Umożliwiono zapamiętanie przez program ostatnio wybranego schematu importu.


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Kasa Elemis Mikro Super - Sterownik oparty w 100% na sterowniku kasy Elemis Mega.
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Drukarka Elzab Mera EFV - Dodano nową drukarkę. Dodano dla tej drukarki raport zmiany oraz raport zmiany okresowy, w raportach dla tej drukarki. Raporty są drukowane poprzez nową formatkę wydruku.
 1. Drukarki fiskalne - Elemis Giga - Modyfikacja sterownika polegająca na tym, że program wykrywa przed zakończeniem wydruku paragonu niezgodności wartości wydruku z wysyłanym dokumentem. Jeżeli różnica w groszach jest większa niż połowa ilości pozycji to pokazywany jest komunikat.
 2. Waga kalkulacyjna Medesa Maxima - termin ważności - Umożliwienie ustalenia indywidualnego terminu ważności produktu wpisywanego w opcjach dodatkowych (F12 na magazynie) w polu o etykiecie 'termin' i typie danych 'termnin'.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Numeracja towarów - Dodano możliwość numerowania towarów wg kategorii.
 2. Dokumenty sprzedaży - Usunięto ograniczenie ilości linii w dokumencie do 100, 200, 500 linii (w oknie Opcje do sprzedaży usunięto opcję z wyborem ilości linii w dokumencie sprzedaży). obecnie na stałe jest maksymalnie 5000 linii.

Raporty

 1. Dodano nowy raport: Raporty->Wyciągi->Różnice kursowe - wyciąg z kartotek. Tu można sprawdzić wartości różnic kursowych dla poszczególnych kontrahentów.
 2. Raport "Sprzedaż godzinowa wg urządzeń" - Zmieniono zasady wypełniania raportu -Usunięto opcję wyboru urządzeń branych do raportu, w zamian program wypełnia raport dla wszystkich urządzeń, które brały udział w sprzedaży fiskalnej, ukrywając niepotrzebne rubryki.

Inne

 1. Operacje na miesiącach - Dodano nowy dialog, gdzie umieszczono zakładki: Miesiące - wyświetlające aktualną listę miesięcy i Archiwum - wyświetlające listę archiwów, w którym można wykonać różne operacje na bazie danych i archiwum: założenie nowego miesiąca, usunięcie miesiąca, zarchiwizowanie danych wraz z dodatkowymi informacjami, zmiana nazwy miesiąca, optymalizacja bazy danych, przywrócenie danych z archiwum, kasowanie zarchiwizowanych danych, eksportowanie archiwum do pliku, na maila, na ftp itd.
 2. Operacje na miesiącach - Przy uruchamianiu programu umożliwiono wejście od razu do najnowszego miesiąca.
 3. Hasła/Uprawnienia:
 • Dodano zakaz dostępu do tabeli Spis Urzędów (6:14).  

 


   wersja 5.1.630.3532 - 30 czerwiec 2010  


 

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu CDN:
 • Zmodyfikowano eksport tak, aby wszystkie paragony eksportowały się jako jedna pozycja.
 • Umożliwiono, podczas eksportu, zbijanie paragonów do jednego zapisu na dzień. 
 1. Eksport / Import Ctrl+Y: 
 • Zmieniono wygląd dialogu Ctrl+Y,
 • Umożliwiono wysyłanie i odbieranie plików z tabelami (F11),
 • Udostępniono wypakowywanie z zip-a bieżącego pliku tabeli  (F10),
 • Umożliwiono przejście do lokalizacji bieżącego pliku tabeli (F8).
 1. Eksport / Import Symplex EDI - Dodano do eksportu pola "Uwagi".

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Elzab Xcel 261 - Modyfikacja programu umożliwiająca wysłanie grup towarowych do kasy w przypadku włączenia opcji przypisania grup towarowych.
 2. Drukarki fiskalne oparte o prot. Posnet. - Zabezpieczenie przed otwarciem szuflady w przypadku, gdy jest włączone uprawnienie 14:11, gdy użytkownik wpłaca lub wypłaca gotówkę.
 3. Wagi metkujące - Emulator wagi metkującej - Dodano możliwość wydruku kodów kreskowych z cyfrą kontrolną masy.
 4. Kody wagowe - Dodano opcję umożliwiającą odrzucanie odczytu kodów kreskowych wagowych z niepoprawną cyfrą kontroli masy.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty zakupu / sprzedaży -  Zwiększono ilość pozycji w dokumentach do 5000.
 2. Dokumenty sprzedaży  - Wstawiono progress przy odpisywaniu towarów co powinno przyśpieszyć odpisywanie o ok.40-45%. Po odpisaniu koniec operacji sygnalizowany jest Beep-em.
 3. Przesunięcia międzymagazynowe MM - Dodano opcję umożliwiającą filtrację towarów po grupach, w funkcji pobrania towarów na stanie do MM-ki. Dzięki temu można pobierając tylko towary na stanie określić z jakich grup towarowych mają być pobierane.
 4. Magazyn - Dodano opcję towaru 'Blokada zaokrągleń cen sprzedaży' - Umożliwia zablokowanie zaokrąglania cen sprzedaży dla tego towaru.

Raporty

 1. Dodano nowy raport - Rotacja towarów -> Sprzedaż dzienna wg urządzeń.
 2. Karty rabatowe - Raport z dokumentów na których użyto kart rabatowych - Dodano możliwość grupowania danych według towarów, grup i kategorii.
 3. Wyciąg z kartotek kontrahenta - w oknie wypełniania raportu dodano przycisk 'Typ dokumentu', który umożliwia automatyczne wpisanie typu dokumentu do pola.

Inne

 1. Hasła i Uprawnienia - Dodano uprawnienie fakturowania w miesiącu zakończonym (1:3). Poprzednio zawsze można było fakturować w starych miesiącach.
 2. Karty rabatowe: 
 • Dodano nową funkcjonalność - limit na karcie. Realizowane jest to poprzez włączenie opcji zabraniającej używania karty w przypadku braku punktów na karcie. Ponadto należy dla takiej karty ustalić przyznawanie ujemnego punktu za każdą wydatkowaną złotówkę. Wtedy każda transakcja spowoduje odjęcie punktów z przyznanego limitu.
 • Luki w numeracji - Dodano możliwość kontroli luk w kartach rabatowych.
 1. Harmonogram zadań:
 • Dodano nowe zadanie - Opcja z menu - Harmonogram może wykonać dowolną opcję z menu programu - pod warunkiem, że zostanie ona odpowiednio przygotowana (np. bez pokazywania dialogów). Należy wybrać jako Planowane zadanie "Opcja z menu" a następnie w "Dodat. opcje zadania"  poprzez klawisz F3 wskazać funkcję, która ma być użyta.

Nowości

 1. Kontrahenci - Dodano nową tabelę "Spis Urzędów" jako nowa grupa kontrahentów. Do tabeli tej może być wprowadzane automatycznie zadłużenie generowane przy wypełnianiu PIT-4, PIT-5/5L czy VAT-7/7K. Przy starcie programu tabela urzędów jest analizowana i jeśli jest jakieś zadłużenie i zbliża się termin płatności to program informuje o tym użytkownika.

 


   wersja 5.1.531.3498 - 31 maj 2010   Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 - Zwiększono zakres sprawdzanych dokumentów podczas wypełniania deklaracji VAT-7 do 12 miesięcy, aby uwzględnić dokumenty ze wskazaną przez użytkownika datą rozliczenia VAT dla bieżącego miesiąca. Dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy użytkownik wpisze datę wcześniejszą od wystawienia lub późniejszą niż 11 miesięcy od daty wystawienia (otrzymania).
 2. Deklaracja VAT-UE - Umożliwiono uwzględnienie w deklaracji unijnej zakupów, zgodnie z datą odliczenia VAT wpisanej przez użytkownika. - Umożliwiono wyłączenie z wewnątrzwspólnotowych nabyć, zakupu usług poprzez oznaczenie ich w dokumencie (Ctrl-I). 

 

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Symfonia:
 • Dodano dodatkowy plik e_kasazb.txt, w którym umieszczona jest informacja o wpłatach/wypłatach w kasie zbiorczo w obrębie każdego dnia. 
 • Dodano sekcje "Zapis" w zbiorczym eksporcie z całego dnia kasy - plik kasazb.txt
 1. Eksport/Import EDI - Dodano pole CzyParagon dla eksportowanych paragonów i faktur na podstawie paragonów z rejestru paragonów. Umożliwi to poprawne księgowanie w KPiR zapisów importowanych. Poprzednio, gdy była faktura na podstawie paragonu to nie była ona ujęta w KPiR. 
 2. Eksport do sklepu internetowego - Umożliwiono aby każda zmiana ilości towaru powodowała zaznaczenie flag programowania towarów, co pozwoli na wysłanie takiej informacja o zmianach ilości do sklepu.


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne:
 • Kasy fiskalne - W odpisywaniu z kas fiskalnych zwiększono precyzję liczenia cen jednostkowych do 4 miejsc po przecinku.
 • Kasa fiskalna Incotex - Ustalono stan towarów programowanych w kasie na 999999.999 dla towarów nie będących na stanie, aby dla towarów tych nie było kontroli Kasa fiskalna Sharp 285 - Dodano możliwość odczytu na podstawie bufora paragonów. 
 1. Drukarki fiskalne:
 • Drukarka fiskalna Posnet HS (protokół Thermal) - Podpięto opcję umożliwiającą użytkownikowi wybór, czy ma drukować fakturę czy paragon fiskalny.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Bufor zakupów - Dodano opcję usuwania wpisów w buforze zakupów, po odpisaniu z poziomu rejestru.
 2. Faktury zakupu - dodanie opcji Ctrl-I umożliwiającej modyfikację zapisu pozycji, a w szczególności umożliwienie zaznaczenia towaru jako usługi w celach poprawności wypełniania deklaracji VAT-UE.
 3. Tworzenie zamówień - Dodano opcję pobierania tylko towarów, które osiągnęły stan min, max podczas tworzenia zamówień.
 4. Przesunięcia MM - Dodano możliwość pobrania na dokument MM zawartości dokumentów WZ i Rezerwacji.

Raporty

 1. Raporty - Karty rabatowe - Dodano raporty dotyczące transakcji przy których użyto kart rabatowych - "Raport z kartotek kart rabatowych" oraz "Towary na dokumentach sprzedaży".
 2. Raporty - Kasa i windykacja - Wpłaty i wypłaty - Usunięto ograniczenie wykonania raportu do bieżącego miesiąca - teraz można wykonać raport za dowolny okres czasowy.

Inne

 1. Hasła/Uprawnienia - Dodano opcję umożliwiającą blokowanie form płatności (gotówka, karta, czek, bon).  
 2. Karty rabatowe:
 • Umożliwiono dodawanie do kartotek również wpisów dotyczących paragonów, na których nie ma ani punktów, ani rabatu, ani obrotu.   
 • Zmieniono sposób działania funkcji "karta może być użyta tylko raz na dzień"  kiedyś wystarczyło tylko zeskanowanie karty aby program uznał, że została użyta, teraz sprawdza, czy faktycznie karta została użyta i udzielono rabatu oraz naliczono punkty (np. gdy ktoś się nie wycofał z transakcji). 
 • Uwzględniono opcję użycia karty "Tylko raz na dokumencie".  
 1. Usuwanie danych - Dokonano zmian w opcji usuwania danych, umożliwiając wybór zakresu danych do usunięcia od razu, zanim rozpoczniemy proces, zamiast, jak było poprzednio, w trakcie procesu usuwania odpowiadając na pytanie.   
 2. Funkcja "Przelicz Magazyn" - Przeniesiono opcję przeliczenia magazynów z "Usuwania danych" do menu Miesiące->Funkcje serwisowe->Przelicz magazyn.

Nowości

 1. Różnice kursowe - Kontrahenci - Dodano opcję naliczania różnic kursowych. Podczas regulacji dokumentu lub kilku dokumentów walutowych w kasie gotówkowej, banku firmy lub bezpośrednio z rejestru, program wylicza różnice kursową i dopisuje ją do kartoteki kontrahenta. Różnica kursowa wyliczana jest tylko dla dokumentów: Faktura krajowa, Faktura eksportowa, WZ. 

 


   wersja 5.1.430.3450 - 30 kwiecień 2010  


 

Eksport / import danych

 1. Eksport EDI - Dokumenty KP i KW - Umożliwiono aby KP i KW program rozbijał na kilka pozycji, w przypadku gdy wpłata/wypłata dotyczy wielu dokumentów. 
 2. Eksport EDI - Dodatkowe pola - Umożliwiono w konfiguracji eksportu EDI włączenie eksportowania dodatkowych pól. Dodatkowe pola rozpoczynają się zawsze kropką.
 3. Eksport/Import EDI - Dodano możliwość eksportu i importu parametrów dodatkowych dla towarów. 
 4. Eksport do Raks - Ustawiono pole RODZ_TRANS='1', aby podczas wczytywania danych w Raks-ie nie trzeba było klikać.
 5. Import dokumentów zakupu - F12 Wczytaj fakturę - Dodano klawisz pobierania schematów importu faktur zakupu (*.imp) z naszej strony www i ich automatycznej instalacji w programie.   


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Elzab Delta Max - Dodano sterowniki nowej kasy fiskalnej. 
 1. Kasy fiskalne / drukarki fiskalne - Zwiększono ilość stawek z 20 pozycji do 100 w definiowaniu stawek VAT w kasach i drukarkach fiskalnych.
   
 2. Drukarki fiskalne:
 • Wpłata/Wypłata na drukarkach opartych o protokół Posnet - Zmienon aby przy wypłacie z kasy szuflada otwierała się przed wpisaniem kwoty. Celem takiego zachowania jest umożliwienie policzenia przez kasjera ilości gotówki do wypłaty. 
   
 1. Wagi metkujące - Emulator wagi metkującej:
 • Dodano pokazywanie statusu odczytu wagi w trybie automatycznym.
 • Dodano klawisz F6 umożliwiający pobranie towaru po kodzie.
 • Umożliwiono wpisanie składu oraz terminu ważności. 
 1. Wagi kalkulacyjne - Dodano opcję "Czekaj na stabilizację masy na wadze" - opcja pozwala na odczekanie na stabilny odczyt masy z wagi.
 2. Drukarka etykiet - Dodano pola %SKLAD% oraz %ILOSC%. 

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Wyłączono pokazywanie stanu towarów w liście towarów, przy zachowaniu odrębności magazynów.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw:
 • Instalacja - Umożliwiono aby podczas instalacji programu tworzyła się ikona na pulpicie umożliwiająca bezpośredni dostęp do opcji Wystaw z pulpitu.
 • Dodano informację o ilości towaru na stanie podczas sprawdzania ceny w 'Opcji Wystaw'. Brak jest tej informacji jeśli łączymy magazyny oraz gdy sprawdzamy cenę na stanowisku POS.
 • Dodano blokadę pobierania towaru w opcji wystaw jeśli nie ma go na stanie. F9->F12->Przekroczenie stanu kartoteki->Blokada sprzedaży. 
 1. Magazyn:
 • Towary - Zmodyfikowano funkcję F3 Nowy towar - Usunięto pytanie czy skopiować istniejący towar na nowy, więc program po naciśnięciu F3 od razu zakłada nowy, czysty towar. - Dodano klawisz F9 - Kopiuj towar. 
 • Towary - W oknie "Dane pozycji" dodano możliwość ustawienia opcji do towaru (zakaz sprzedaży, zakaz zakupu, itp.).
 • Dodano klawisz F12 - Dodatkowe pola, w których dodano predefiniowane pole "termin ważności" (widoczne przy pierwszej instalacji programu). 
 • Zamienniki - W liście zamienników dodano informację o indeksie towarów będących zamiennikami.
 • Dodano klawisz F11 - Opcje.
 • Dodano funkcję, która podczas usuwania towaru sprawdza, czy jest zdefiniowana receptura i pyta czy usunąć towar pomimo tego. 
 1. Etykiety:
 • F6-Pobierz grupowo - Dodano opcję umożliwiającą pobieranie tylko towarów będących na stanie magazynowym. 
 • Drukarka etykiet - Dodano klawisz umożliwiający edycję etykietek definiowanych skryptowo. 
 • Dodano opcję (w magazynie w rubryce Opcje), która pozwala drukować etykiety podczas pobierania towarów do dokumentów sprzedaży/zakupu.  
 1. Bufor zakupów:
 • Dodano możliwość odpisywania pojedynczych pozycji (Ctrl+F7).
 • Umożliwiono kasowanie dokumentu po całkowitym odpisaniu oraz kasowanie poszczególnych pozycji po odpisaniu.
 • Dodano rubrykę z informacjami co zmieniło się w towarze wpisanym do bufora.
 • Usunięto komunikat o włączonym buforze zakupu.
 • Każdy odpis z tabeli zakupów, jeśli spełnia warunki, jest wrzucany do bufora zakupów.       
 1. Korekty zakupu - Wydłużono numer faktury korygującej i numer dokumentu korygowanego do 32 znaków.
 2. MM porównanie towarów - Dodano identyfikację towaru poprzez indeks towaru. 

Raporty

 1. Kasa i windykacja -> Wpłaty i wypłaty - Dodano opcję zbijania faktur dla osób fizycznych w obrębie dnia lub pokazywania każdego dokumentu osobno. 
 2. Protokół różnic - Uporządkowanie oraz modyfikacja opcji w obrębie istniejących funkcji protokołu.

Inne

 1. Umowy stałe - Przebudowa funkcji - Usunięto starą funkcjonalność z trzema pozycjami. Dodano część towarową umowy stałej z możliwością pobrania towaru z magazynu lub wpisu ręcznego. Podzielono umowy na indywidualne i szablonowe. Dodano możliwość tworzenia szablonów dla umów stałych - F9 Edytuj szablony, oraz możliwość tworzenia umów według danego szablonu Ctrl+F5, które już nie są do edycji. Umożliwiono kopiowanie umów stałych w skutek czego zawsze powstaje umowa indywidualna.
 2. Hasła / Uprawnienia:  
 • Kasa / Bank firmy - Uwzględniono zakaz dostępu do poszczególnych kas gotówkowych i kont bankowych z pozycji raportu kasowego Kasa i windykacja -> Wpłaty i wypłaty.
 1. Karty rabatowe - Dodano możliwość definiowania kart przełączających na cenę 3,4..10. Poprzednio możliwe było ustawienie tylko na cenę 1 oraz 2.
 2. Karty rabatowe - Dodano nową opcję w konfiguracji kart: zabronione formy płatności.
 3. Usuwanie danych - Dodano do opcji 'Usuń dokumenty starsze od wskazanej daty' możliwość wyłączenia komunikatów oraz możliwość wyłączenia testu odpisania dokumentów. 
 4. Harmonogram zadań:  
 • Dodano nowe zadanie: 'Eksport do Symfonia FK'.
 • Dodano nowe zadanie: 'Odczyt raportów dobowych z kas fiskalnych'. Funkcja dostępna jest tylko dla tych kas, które oferują taką funkcjonalność.

 


  wersja 5.1.330.3393 - 31 marzec 2010  


 

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu Kucharski - Dodano możliwość wysłania danych za poprzedni okres, jeżeli nie były wysłane. Automatycznie program podpowiada daty dnia dzisiejszego.
 2. Eksport do programu Symfonia - Dodano możliwość eksportu po numerze NIP z usuniętymi kreskami.
 3. Eksport do Sklepu internetowego - Wykorzystano Flagi programowania towarów z kas fiskalnych przy eksporcie do sklepu internetowego.  Dzięki temu zamiast wysyłać wszystkich towarów za każdym razem do sklepu (co jest bardzo czasochłonne) program weźmie pod uwagę tylko te towary, które rzeczywiście się zmieniły.
 4. Import z programu Aktyn - Umożliwiono wczytanie stanów towarowych z takich plików stanów z programu Aktyn, które są uszkodzone.
 5. Import EDI - Dodano możliwość wczytania dokumentów z formą płatności  "pobranie". 
 6. Import uniwersalny - Umożliwiono podczas importu dokumentów importowanie także grup towarowych.
 7. Import faktur zakupu - Dodano dekodowanie kodów wagowych.


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Kasa Sharp 285P - Dodano sterownik nowej Kasy Sharp 285P, która umożliwia elektroniczny zapis kopii paragonów. - Dodano do tej kasy funkcję umożliwiającą obsługę 2 cen. - Umożliwiono import barkodów z tej kasy. - Dodano możliwość komunikacji z tą kasą poprzez port USB.     
 1. Kasy fiskalne - Umożliwiono zaprogramowanie w kasie fiskalnej barkodów z cenami indywidualnymi. 
 2. Kasy fiskalne - Umożliwiono w regułach programowania towarów wykorzystanie pola "Uwagi" z magazynu. Dzięki temu istnieje możliwość ustalenia indywidualnej nazwy dla kasy fiskalnej i nie jest konieczne wykorzystanie rubryki "Nazwa dla kasy" ograniczonej do 14 znaków. W takim wypadku w regule na modyfikację nazwy wystarczy wpisać "$U[1:40]$N".
 3. Kasy fiskalne - Programowanie kas fiskalnych w filiach POS - Wyłączono możliwości programowania kas zgodnie z informacją o flagach zaprogramowania. Informacje o flagach towaru są przesyłane z centrali, która nie wie, co było a co nie jest zaprogramowane w kasie w filii. Oznacza to, że w filii można używać jedynie programowania "Zmienione po dacie..."
 4. Kasy fiskalne - Odpisanie sprzedaży z kas - Produkcja - Umożliwiono, po odczycie sprzedaży z kasy, gdy użytkownik odpisuje sprzedaż z magazynu poprzez tworzenie paragonu, wyprodukowanie przez program towarów, na które są receptury.
 5. Kasy fiskalne - redukcja bazy:
 • Dodanie nowej opcji F8-zaznacz do programowania, umożliwiającej zaznaczenie w magazynie flag programowania towarów, które różnią się cenami, nazwami lub brakuje ich w kasie. Przy następnym programowaniu kasy zostaną one zaprogramowane.
 • Dodanie opcji F12-aktualizuj w magazynie, umożliwiającej aktualizacje nazwy, vat-u oraz ceny w magazynie parametrami odczytanymi z kasy fiskalnej.
 • Dodanie opcji Ctrl-H - wymiany nazw z kasy na nazwy ze słownika towarów. Celem opcji jest po zaimportowaniu towarów z kasy możliwość wymiany krótkich nazw z kasy na nazwy ze słownika towarów. 
 1. Kasy fiskalne Elzab - Umożliwiono sporządzenie raportu fiskalnego także przez modem.
 2. Kasy fiskalne Elzab Delta - Umożliwiono wykonanie zdalnego raportu dobowego na kasie po odczycie sprzedaży.
   
 3. Nowe drukarki fiskalne:
 • Drukarka fiskalna Novitus Delio Prime 3.00. - Dodano sterownik nowej drukarki fiskalnej, która umożliwia wydruk faktur. - Dodano do tej drukarki możliwość podania numeru konta bankowego gdy faktura jest z płatnością terminową. 
 1. Drukarki fiskalne Elemis Giga i Telestar - Dodano powiązanie wpłaty i wypłaty z drukarki z raportami kasjera.
 2. Drukarki fiskalne - Autokomis - Dodano możliwość wyłączenia wydruku dla paragonów z autokomisu na drukarce fiskalnej. Wyłączenia dokonuje się w konfiguracji drukarki w regułach wysyłania. Celem dodania opcji jest umożliwienie drukowania tych paragonów na drukarce fiskalnej pomocniczej, która ma inaczej ustawione stawki VAT. Drukarka pomocnicza to oczywiście ta sama drukarka, ale z dodatkową stawką VAT 0% obok podstawowej stawki 0%. 
 3. Drukarki fiskalne - Umożliwiono na drukarce fiskalnej drukowanie paragonów zawierających pozycje barkodów z mnożnikami. Takie paragony mogą być tworzone w Bistro. Small w takim wypadku zamienia ilość oraz cenę na paragonie na barkod z mnożnikiem. W normalnym Small-u mnożnik nie jest wypełniany, więc paragon drukuje się dokładnie taki jaki jest - bez zmian.
 4. Drukarki fiskalne - Umożliwiono drukowanie Raportu kasjerów na drukarkach fiskalnych. - W parametrach drukarki dodano dodatkowy klawisz "Raport kasjera Z", który odczytuje dane z tabeli raportów kasjera.  Jeżeli  naciśnie się klawisz ESC, to będzie to tylko raport poglądowy. Jeżeli wybierze się "drukuj", to raport wyzeruje się. - Dodano uprawnienie zakazujące rozliczania innych kasjerów. - Uwzględniono "Raport kasjera Z" w zakazie podglądu utargu. - Umożliwiono aby wykonanie innych raportów zmiany nie zerowało Raportu kasjera Z (w drukarkach, w których już wdrożono tę funkcjonalność) - Przy liście otwartych raportów umożliwiono pokazywanie kwot utargu, chyba że uprawnienie na to nie pozwala  - Po zadeklarowaniu kwoty utargu nie ma możliwości wycofania się.
 5. Drukarki fiskalne Novitus - Umożliwiono w sterowniku tych drukarek drukowanie paragonów z opisami. Teraz może być na paragonie cała nazwa towaru lub w opisie może być umieszczony symbol/kod kreskowy. Włączyć tą funkcję można w parametrach dodatkowych drukarki fiskalnej w konfiguracji. 
   
 6. Waga metkująca - Dodano funkcjonalność wagi metkującej automatycznie, w opcji "Miesiące->Inne urządzenia->Emulator wagi metkującej". 
   
 7. Sprawdzarki cen - Dodano ceny indywidualne dla barkodów.

Filie

 1. Filie - Dodano do zakresu wysyłanych informacji z filii do centrali symbol kontrahenta. Dokumenty takie były identyfikowane wyłącznie po NIP-ie. 


Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw:
 • Umożliwiono użycie blokady sprzedaży ułamkowych ilości produktu - 'Sprzedaż tylko w całości' - w opcji szybkiej sprzedaży. 
 • Umożliwiono pobieranie towaru w wyszukiwaniu po nazwie gdy ktoś (skaner) od razu wciśnie ENTER.
 • Uwzględniono ceny sprzedaży barkodu podczas sprawdzania ceny (ctrl+c). 
 1. Magazyn:
 • Barkody - Dodano nową opcje do barkodów umożliwiającą blokowanie programowania w kasie fiskalnej.
 • Gwarancje - Dodano w magazynie klawisz Ctrl+F11 Gwarancje. - Umożliwiono zaznaczenie w opcjach towaru, że ma gwarancję (nie trzeba już w słowie klucz wpisywać "Gwarancja"). Dodatkowo jeśli program napotyka towar ze słowem klucz "Gwarancja" kasuje słowo klucz i zapisuje znacznik w opcjach. - Dodano w opcjach do sprzedaży nową możliwość - "Dopisz do nazwy towaru okres gwarancji".
 • Towary - Umożliwiono dodawanie do słownika towarów takich towarów, które są kasowane przez użycie opcji "redukcja bazy". Skasowane towary automatycznie będą zapamiętywane na dysku w pliku SLOWNIK.DEL. Po włączeniu opcji, plik ten będzie używany do ponownego podpowiadania danych tych towarów.
 1. Dokumenty zakupu i sprzedaży:  
 • Dokumenty sprzedaży - Podczas wydruku dokumentu zastosowano automatyczne dopasowanie się wielkości kolumn do ich zawartości. 
 • Dokumenty sprzedaży - W rejestrach dokumentów sprzedaży (faktury krajowe, faktury korygujące krajowe, faktury dla osób fizycznych, WZ, faktury eksportowe, faktury korygujące eksportowe) dodano możliwość szybkiego uregulowania dokumentu klawiszem CTRL+C.
 • Faktura sprzedaży z inwentaryzatora - Dodano możliwość generowania faktur z inwentaryzatora także z rabatem. Wcześniej należy skonfigurować parametry odczytu inwentaryzatora tak, aby jednym z odczytywanych pól było pole "Rabat".
 1. Etykiety - Zmodyfikowano ręczne drukowanie etykiet: Miesiące->Drukarki->Test drukarki etykiet, tak aby  oprócz 'wpisu ręcznego' można było pobrać towar z magazynu.  - Dodano prefiks do tworzonego kodu.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano opcję CTRL+A - szybka regulacja dokumentu sprzedaży. Teraz przez CTRL+A można wpisać numer dok. sprzedaży i/lub konto bankowe kontrahenta a program podpowie jaki to może być kontrahent i będzie można dokonać regulacji dokumentu. Umożliwiono regulowanie także faktur dla osób fizycznych.   

Raporty

 1. Inwentura - Protokół różnic - Umożliwiono cofnięcie odczytu z inwentaryzatora (F9 Inne operacje / F2). Dodano możliwość przerwania wprowadzania zmian do magazynu, klawiszem ESC. Wyłączono BEEP-a przy odpisywaniu inwentury.    
 2. Kiedy i co sprzedano - Dodano w raporcie możliwość uwzględnienia zakresu godzin.
 3. Raporty - Wyciąg z kartotek towarowych - Dodano opcję wyboru typu dokumentu z listy.
 4. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano opcje zaawansowane i umieszczno tam opcje umożliwiające pobranie pargonów z kas fiskalnych.

Inne

 1. Harmonogram zadań - Dodano nowe zadanie - eksport kart rabatowych i import kart rabatowych (Tabele->Kontrahenci->Karty rabatowe->F8, F9).     
 2. Autokomis - Dodano możliwość fiskalizacji samochodu na drukarce jako jednej kwoty w jednej pozycji. Poprzednio były dwie kwoty - jedna to prowizja, druga - cena samochodu.
 3. Hasła/Uprawnienia:  
 • Dodano nowe uprawnienia do dostępu do kas fiskalnych upr.nr 30:11 - 30:20    
 • Dołączono do zakazu zmiany numeru dokumentu (2:4) "Faktury do WZ" i "WZ do zamówienia" w celu ochrony hasłem zmiany numeru tych dokumentów.
 1. Operacje na miesiącach - "Przemianuj miesiąc" - Dodano możliwość automatycznej zamiany omyłkowo założonego miesiąca na inny (np. zamiast stycznia 2011 powinien być styczeń 2010).
 2. Menu - Przeniesiono opcje serwisowe do menu Miesiące / Funkcje serwisowe z menu Raporty. Przeniesiono opcję 'Usuwanie danych' do 'Funkcji serwisowych'.
 3. Odsetki ustawowe i podatkowe - Zaktualizowano stopy procentowe odsetek.

 


   wersja 5.1.209.3267 - 09  luty 2010   


 

Kadry/płace

 1. Tabela płacowa - Dodano nową funkcjonalność w tabeli - Możliwość naliczenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.  

Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 - Dodano nową wersję deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (wersja 11) i VAT-7K (wersja 5).
 2. Deklaracja VAT-UE - Dodanie możliwości składania deklaracji za miesiąc oraz dodanie nowych wersji deklaracji VAT-UE(2), VAT-UEK(2) VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT-UE/C(1).

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu Fakir - Dodanie opisu dla KP i KW, gdzie wpisywana jest treść KP/KW.
 2. Eksport do programu Comarch - Zamieniono datę wystawienia na datę sprzedaży, jako datę po której ma być robiony eksport.  
 3. Import z programu Wokulski - Dodano możliwość importu towarów ze stawką 3%.
 4. Import uniwersalny - Rozszerzono tablicę wymiany z 9 do 20 wymian.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Kasa Datecs Midi 3000/7000 PLU - Dodanie sterownika kasy. Sterownik oparty jest o poprzednią kasę Midi. Dodano ponadto możliwość jednoczesnego odczytu bufora i liczników w celu porównania odczytanej sprzedaży.   
 1. Kasa fiskalna Sharp 457 - stary typ - Umożliwienie stosowania flag zaprogramowania towarów; - Umożliwienie  obsługiwania przez sterownik  kodów typu UPCE (7-mio cyfrowe kody kreskowe)
 2. Kasa fiskalna Elzab Delta - odczyt przez modem bufora paragonów - Dodano możliwość odczytu bufora tzw. metodą 3-cią. Teraz można odczytać przez modem także informacje o płatności. 
 3. Kasa fiskalna DSA4000 - stary typ - Dodanie timeoutów na wysyłanie i odbiór do 1 minuty.
 4. Kasa fiskalna PS3000 - Dodanie przy odczycie bufora paragonów pola informującego o płatności na kredyt(przelew).
 5. Kasa fiskalna Datecs MP55/Maluch/Midi - Zastosowanie flag programowania towarów.
   
 6. Drukarki fiskalne - Raport zmiany - Poprzednio użytkownik mógł w dowolnym momencie zmienić opcję "Stan gotówki na początku następnej zmiany". Teraz jest to nie możliwe, gdy nie ma możliwości konfiguracji drukarki fiskalnej.
   
 7. Nowe inwentaryzatory: Dodanie obsługi inwentaryzatora Datalogic Memor z oprogramowaniem ElzabSoft.
   
 8. Sprawdzarki cen - Umożliwiono przerwanie funkcji włączenia/wyłączenia obsługi sprawdzarki.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Umożliwiono bezwarunkowe odczytywanie barkodów na samodzielnym stanowisku POS-owym na naciśnięcie Ctrl+F2.     

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw:
 • Pozwolono na pokazanie ceny zakupu w wyszukiwaniu towarów.
 • Dodano przy wydruku faktur z opcji "Wystaw" wywołanie funkcji obsługi tabeli z przyciskiem koniec drukowania. 
 1. Magazyn:
 • Towary - W opcjach do towaru Dodano znacznik: U - usługa (wykorzystane przy VAT-UE).
 1. Dokumenty zakupu i sprzedaży: 
 • Dokument PZ - Dodano możliwość wprowadzania dokumentu w walucie obcej.
 1. Etykiety:
 • Drukowanie etykiet (przywieszek) z faktury zakupu - Umożliwiono aby program nie pobierał do drukowania etykiet towarów, których opis się nie zmienił a tylko weszły na stan. Teraz zależy to od opcji Miesiące->Instalacja konfiguracja->Opcje do towarów->F6 towary wysyłaj do kas fisk. również.-> opcja (wyłączono dodatkowe reguły). 
 • Umożliwiono wydruk 200 etykiet.

Kasa / Bank firmy

 1. Umożliwiono wpisywanie podczas regulacji zadłużenia dużych wartości. Teraz można wpisać 99 999 999 pln.

Inne

 1. Cenniki - Uwzględniono długie nazwy kategorii (120 znaków) w cennikach wysyłanych i odbieranych.
 2. Hasła/Uprawnienia: 
 • Dodano nowe uprawnienie - Zakaz przerywania komunikacji z drukarką przez naciśnięcia ESC -  upr. nr 40:10

Dokumenty unijne / eksportowe - importowe

 1. Faktury unijne - sprzedaż (WDT) - w zawartości dokumentu sprzedaży dodano opcję F10 - modyfikacja zapisu. Umożliwia ona oznaczenie pozycji (towaru) jako usługi wewnątrzwspólnotowej dostawy usług. Funkcja umożliwia oznaczenie takiego dokumentu w celu umiejscowienia go w odpowiednich polach na deklaracji VAT-UE. UWAGA: Aby program automatycznie pobierał na fakturę usługę należy w magazynie ustalić dla tego towaru w rubryce 'opcje' flagę usługi.

poprzednie zmiany w programie