Small Business - wersja sieciowa

Praca w sieci - działanie modułu

  1. Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku równouprawnionych stanowiskach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele osób może równocześnie wykonywać wszystkie czynności w programie.
  2. Poszczególne komputery muszą być połączone siecią lokalną i na każdym z nich powinien być zainstalowany program Small Business w wersji sieciowej.
  3. Zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci komputerowej (LAN).
  4. Standardowa wersja sieciowa umożliwia podłączenie do 10 stanowisk roboczych.
  5. W sieci takiej zawsze jeden z komputerów pełni rolę serwera, na którym znajduje się baza danych. Pozostałe stanowiska z zainstalowanym programem Small Business korzystają z tej bazy za pośrednictwem sieci lokalnej.