Wersja 5.1.1931.4337 - 31 lipca 2011

  


   wersja 5.1.1931.4337 - 31 lipca 2011   


Księgowość

 1. Ewidencja ryczałtu - Dodano rozliczenie ryczałtu według stawki 10%.
   

Eksport/import danych

 1. Eksport do innych programów - CDN - Dodano możliwość, podczas eksportu, zdefiniowania rejestrów, do których program będzie eksportował dane w zależności od tego, czy jest to faktura zakupu, korekta. W przypadku faktur zakupu można zdefiniować dwa rejestry "zakupy handlowe" i "zakupy inne". Teraz do "zakupów innych" będą eksportowane takie faktury zakupu, na których przynajmniej jedna pozycja nie jest zakupem handlowym.
 2. Eksport do innych programów - Dodano nowy eksport do programu Super Ksiega Podatkowa.
   

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano obsługę nowej kasy fiskalnej: Elzab Alfa Max.
 • Dodano obsługę nowej kasy fiskalnej: Posnet Mobile/Bingo.
 1. Kasy fiskalne Novitus PS3000 i inne - Dodano opcję umożliwiającą umieszczenie towarów w dziale 41 lub 42 dla tych towarów, które miały blokadę rabatów.
   
 2. Drukarki fiskalne - Innova DF-1 FV - Raport zmiany - Umożliwiono umieszczenie na raporcie zmiany informacji o wartości stornowań i anulowań. Poprzednio program tylko pamiętał ilość anulowanych paragonów i stornowanych pozycji, natomiast wartość anulowań i stornowań nie była umieszczana na wydrukach, tylko pamiętana.
 3. Drukarki fiskalne - Elemis Giga - Umożliwiono drukowanie paragonów, na których są tylko opakowania. Poprzednio program wymagał, aby na paragonie były także pozycje opodatkowane. Nie dotyczy to jednak trybu On-line drukowania paragonów.
   
 4. Wagi kalkulacyjne - Dodano opcję umożliwiającą zamianę odczytanej ilości równej zeru na ilość równą jednemu kilogramowi. Umożliwia to, w przypadku nie położenia towaru na wadze, uznanie przez program, że jest to pełna ilość towaru równa 1 szt/kg.
   

Inne

 1. Porty komunikacyjne - Dodano przycisk umożliwiający ponowienie otwarcia portu COM, jeżeli system zgłosił błąd. Poprzednio był komunikat, o problemie, ale nie można było powtórzyć otwarcia.
 2. Porty komunikacyjne - Umożliwiono komunikację przez TCP/IP z Terminalami płatniczymi oraz z Wagami kalkulacyjnymi.
 3. e-Deklaracje - W związku z wydaniem nowej schemy dla deklaracji kwartalnej VAT-7K przez Ministerstwo Finansów, konieczna jest aktualizacja programu aby można było wysyłać taką e-Deklarację bezpośrednio z programu Small Business.
 4. Hasła i konfiguracja - Dodano nowe uprawniewnia:
 • W grupie 9 Magazyn "Zakaz podglądu wartości wg cen sprzedaży",
 • W grupie 4 Podczas wystawiania faktur " Zakaz zmiany okna pobierania (F3 więcej/mniej szczegółów),
 • W grupie 25 Raporty - Zysk i marża dodano możliwość zablokowania dostępu do każdego z poszczególnych raportów w tej grupie.
   

Nowości

 1. Emulator Wagi metkującej - Nowa opcja - umożliwia zastosowanie programu do tworzenia etykiet tak, jakby to była waga etykietująca. Program korzysta wtedy z drukarki etykiet oraz wagi kalkulacyjnej. Umożliwiono wybór trzech różnych wyglądów ekranu: 1. Klawiatura ręczna + 42 przyciski dla towarów, 2. Klawiatura ręczna + 57 przyciski dla towarów, 3. 72 przyciski dla towarów. Opcja dostępna w Miesiące/Inne urządzenia

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2011