Pobieranie aktualizacji

Aby pobrać aktualną wersję programu, wprowadź nazwę użytkownika, NIP, a następnie naciśnij przycisk Pobierz.

     Użytkownik:       NIP:


Więcej informacji na temat warunków otrzymania aktualizacji znajdziesz na tej stronie >>>

Nazwę użytkownika można znaleźć w menu Inne -> O programie - zakładzka Licencja - Pierwszy człon ID.

Najnowsza wersję programu można pobrać również z zakładki DEMO, zainstaluje się ona wg właściwej licencji.