Wersja programu 5.1.2231.4547 - 31 października 2011

  


   wersja 5.1.2231.4547 - 31 października 2011   


 

Nowości

 1. Etykiety elektroniczne - Dodano nową funkcjonalność do programu. Eksport do systemu etykiet elektronicznych oparty jest na eksporcie do pliku tekstowego, który jest następnie pobierany przez zewnętrzny program obsługi systemu etykiet elektronicznych. W tej wersji dodano obsługę systemu EZShop firmy DIGI. Funkcja dostępna w zakładce Miesiące / Inne urządzenia / Etykiety elektroniczne.

Eksport/import danych

 1. Import faktur zakupu - Umożliwiono edycję od 3. do 10. ceny sprzedaży podczas importu faktury zakupu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano obsługę nowej kasy fiskalnej: Farex Rubin.
 1. Kasy fiskalne - W tabeli odczytu i tabeli programowania kas fiskalnych umieszczono funkcję Ctrl-F6 Edycja w magazynie.
   
 2. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nową drukarkę fiskalną: Posnet Nixdorf  FV EJ TH230+
 1. Drukarki fiskalne - Sterownik niefiskalny - Umożliwiono wyłączenie wydruku ramki VAT pod paragonem. Dodano opcje umożliwiające wyłączenie na wydruku faktury podpisów i kwoty słownie.
 2. Drukarki fiskalne - Posnet Thermal 2.01, Thermal 2.02, Temo 1.01, Thermal HS, Torell Andros - Uaktywniono opcje umożliwiające  wydruk rabatu w pozycji oraz opis towaru w paragonie fiskalnym.
 3. Drukarki fiskalne - Dodano nową funkcjonalność: drukowanie kopii raportów zmiany na domyślnej drukarce systemowej.
   
 4. Drukarka etykiet - Umożliwiono podgląd wydruku etykiety w konfiguracji drukarki. Do tej pory podgląd można było zobaczyć będąc w tabeli drukowania etykiet.
 5. Emulator wagi metkującej - Konfiguracja - Dodano przyciski konfiguracji drukarki etykiet w konfiguracji emulatora wagi metkującej.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Międzymagazynowe porównanie towarów - Dodano możliwość posortowania listy towarów wg nazwy, na klawisz F11.
 2. Faktura zakupu - Umożliwiono z wnętrza faktury zakupu, zmianę ceny 3,4, ... oraz modyfikacje innych parametrów towaru bezpośrednio na magazynie, poprzez dodanie opcji Ctrl-F6 Edycja w magazynie.
 3. Dokumenty sprzedaży - Pozwolono na zmianę kontrahenta nawet na pustych dokumentach sprzedaży.
 4. Opcja Wystaw na Panel dotykowy: 
 • Dodano autowylogowanie do Panelu dotykowego.
 • Dodano nowe działanie - Gdy zostanie wprowadzona ilość 'z ręki' to program pominie czytanie wagi czy pytanie o ilość. Gdy zostanie wprowadzona cena 'z ręki' to program pominie pytanie o cenę.
 • Dodano klawiaturę alfanumeryczną.
 • Dodano klawisz trybu konfiguracji, umożliwiający szybkie przypisywanie klawiszy.
 • Dodano możliwość definiowania nominałów.
 • Dodano obsługę kodów wagowych, - ilość z dokładnością do 3 miejsc po przecinku w pozycjach dokumentu.


Kasa / Bank firmy

 1. Wpłaty i Wypłaty - Podczas regulacji dokumentów w kasie i w banku firmy, dodano możliwość rozbicia przez program wartości wpisanej wpłaty/wypłaty na poszczególne dokumenty.

Raporty

 1. Raporty - Kasa i windykacja / Wpłaty i wypłaty - Dodano możliwość wypełnienia tego raportu tylko dla dokumentów wystawionych przez konkretnego użytkownika programu (F4 Wypełnij / F7 Opcje / Tylko wystawione przez).
 2. Raporty - Terminy ważności - Dodano możliwość wypełniania raportu z podziałem na dostawy.


Bistro

 1. Drukarki kuchenne - Dodano możliwość wydrukowania bonów dla nowych drukarek fiskalnych: Novitus Delio/Deon, Posnet HS 1.02, Posnet Nixdorf.
 2. Produkty - Dodano nową opcję dla towarów. Dotyczy ona tylko zestawów i wymusza od kelnera wybranie opcjonalnego składnika zestawu.
 3. Drukarki fiskalne / sterownik niefiskalny - Umożliwiono drukowanie faktury z Bistro na sterowniku niefiskalnym.
 4. Zmiana stolika - Dodano przycisk umożliwiający zmianę stolika z wnętrza zamówienia. Umożliwi to przenoszenie zamówień na stolik z  fast-food-u.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 września 2011